HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2020
 • 15:42 03/01/2020
 • Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 3/1 theo hình thức trực tuyến toàn quốc, với sự chủ trì của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, để quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2019.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng
 • 05:54 01/01/2020
 • Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Và trước khi “lên đường để đi gặp các cụ C.Mác, Lênin”, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế bản Di chúc vô cùng quý báu. Trong đó, những lời căn dặn đầu tiên Người dành để nói về Đảng.
 • Thành lập thành phố Gia Nghĩa góp phần thúc đẩy sự phát triển chung
 • 08:48 31/12/2019
 • Ngày 17/12, tại Phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định thành lập phường Quảng Thành và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông từ ngày 1/1/2020. Trước sự kiện ý nghĩa này, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Ninh, TUV, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa.
 • Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nội dung đột phá
 • 08:41 31/12/2019
 • Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 • Thực hiện tốt công tác dân tộc: Củng cố niềm tin vào Đảng
 • 09:06 27/12/2019
 • Dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đảng, Chính phủ luôn quan tâm thực hiện việc đầu tư phát triển bền vững bảo đảm nguyên tắc công bằng - đoàn kết - tương trợ giúp nhau để phát triển trong đồng bào DTTS. Nhiều chính sách đi vào cuộc sống đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.
 • Nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề học Bác năm 2020 là vô cùng ý nghĩa, thiết thực, phù hợp
 • 08:58 27/12/2019
 • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để hiểu thêm vấn đề này, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.