VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Bản lĩnh Đảng cầm quyền - nhìn từ thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cập nhật ngày: 02/02/2018 | 09:49 GMT+7

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Trung thành với mục tiêu và con đường mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã lựa chọn, Đảng ta – qua 88 năm ra đời và phát triển luôn chủ động vận dụng mục tiêu đó trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể với những nhiệm vụ và phương pháp cụ thể cho mọi hành động cách mạng. Chính vì lẽ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của các đế quốc hùng mạnh nhất của thế kỷ XX, nêu gương cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đặc biệt, trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước lâu dài, gian khổ và bi hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng ta một lần nữa được thể hiện một cách rõ ràng nhất trong thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Có thể khẳng định, nếu không có Mậu Thân 1968 thì sẽ không có đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Paris (1/1973) và tiến tới kết thúc chiến tranh (4/1975), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ảnh tư liệu

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương táo bạo và sáng tạo của Đảng ta, đánh thẳng vào ý chí xâm lược của giới cầm quyền Mỹ, làm đảo lộn thế chiến lược của quân Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định cho kháng chiến. Đồng thời, đánh dấu sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Paris, chấm dứt ném bom không điều kiện, mở đầu thời kỳ xuống thang chiến tranh. Mậu Thân 1968 là đòn quyết định mở đầu quá trình Mỹ rút quân và quá trình Mỹ bỏ rơi chính quyền Việt Nam Cộng hòa đi đến kết thúc chiến tranh. Nhà sử học của Mỹ Gabriel Kolko, người viết về chiến tranh Việt Nam đã đánh giá rằng: “Cuộc tiến công đã đem lại tất cả những quá trình này đến đỉnh điểm và theo quan điểm này của Cộng sản đã đạt tới một lợi thế quyết định trong toàn bộ cuộc chiến đấu của họ”. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 dưới sự lãnh đạo của Đảng đã Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam, tạo ra một bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định tới toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc, do đó, Đảng ta đã luôn thể hiện cụ thể, sinh động bản chất cách mạng và khoa học của mình, đặc biệt trong nghệ thuật điều hành chiến tranh độc đáo, sáng tạo để giành cho được thắng lợi. Sự chỉ đạo trong đường lối của Đảng không chỉ trong hình thức và phương pháp tiến công mà còn ở nghệ thuật chọn thời cơ chiến lược. Với bản chất là một Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Do đó, trong mọi hoàn cảnh lịch sử, Đảng ta luôn phát huy ý chí và quyết tâm, kết hợp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp, đó là sức mạnh toàn dân. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 ta đã phát huy tổng lực từ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, quân dân du kích đến đặc công, biệt động, pháo binh…mà nòng cốt là lực lượng vũ trang giải phóng với 27.000 quân, mỗi lực lượng có một nhiệm vụ riêng, được nhân dân hết lòng ủng hộ. Bên cạnh đó, các lực lượng được chuẩn bị rất công phu và giữ bí mật tuyệt đối. Trong Mậu Thân 1968, quân và dân ta phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp để tiến công đồng loạt và nổi dậy liên tục. Có thể nói, bài học lớn nhất của Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 chính là ý chí kiên cường, quyết tâm cao, sự sáng tạo, biết dựa vào dân, biết phát huy sức mạnh tổng hợp, thống nhất và kỷ luật của Đảng ta.

Có thể nói, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thắng lợi cũng như những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân để lại những bài học lịch sử quý báu. Đó là bài học thấu triệt tư tưởng cách mạng tiến công, kiên định quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bài học về sự chủ động, sáng tạo, sắc bén trong lãnh đạo, chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy trên những địa bàn cụ thể; bài học về chọn thời cơ và thời điểm phát động Tổng tiến công và nổi dậy...

Cùng với đó, thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, là một nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, biểu hiện bằng sự kết hợp hai lực lượng quân sự và chính trị, với phương châm 3 vùng, với tư tưởng chiến lược tiến công đánh lâu dài nhưng biết tạo thời cơ giành thắng lợi quyết định. Điều đó, có ý nghĩa sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn căn cứ vào nhiệm vụ của cách mạng trong từng thời kỳ để từ đó xác định đúng đắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho phù hợp. Do đó, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất thiết phải xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự thời bình, kết hợp kiến quốc với phòng thủ đất nước. Kết hợp chặt chẽ xây dựng tiềm lực quốc phòng – quân sự với tiềm lực kinh tế - xã hội, đặc biệt là thế trận lòng dân, tiềm lực khoa học – công nghệ; nghiên cứu, vận dụng nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân trong chiến tranh giải phóng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Điều đó, một lần nữa được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện Đại hội XII: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc”. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta, đồng thời là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 là “đòn tiến công chiến lược có tính sáng tạo lịch sử” như đồng chí Trường Chinh nhận xét đã qua nửa thế kỷ, nhưng những bài học được đúc kết từ thực tiễn, cả thành công và khuyết điểm vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa mở ra rất nhiều thời cơ để đất nước phát triển nhưng vẫn còn vô vàn những khó khăn và thách thức. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước dân tộc, trước lịch sử về sự phát triển đất nước trong hiện tại và tiền đồ của đất nước trong tương lai. Giữa muôn vàn công việc quốc gia đại sự, điều mà Đảng luôn luôn tâm niệm, đang và sẽ phải phấn đấu không ngừng chính là thường xuyên chăm lo tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và bản lĩnh cầm quyền của Đảng.

Cẩm Trang

1,613
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?