Bảo đảm Luật Cảnh sát cơ động không chồng chéo với các luật hiện hành

Cập nhật ngày: 26/10/2021 | 11:03 GMT+7

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 26/10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại điểm cầu Đắk Nông

Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản thống nhất việc ban hành luật, nhưng cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, xây dựng các điều luật phù hợp, tránh chồng chéo với các luật hiện hành.

Đóng góp ý kiến, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể các trường hợp sử dụng và phạm vi hoạt động của CSCĐ để hạn chế tình trạng chồng chéo với quy định pháp luật có liên quan như Luật Công an nhân dân, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Quốc phòng.... Đây cũng là cơ sở để xác định rõ được nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều động, trường hợp điều động, quy mô điều động CSCĐ... Bởi dự thảo luật chưa làm rõ CSCĐ trong trường hợp nào là lực lượng chủ trì, trường hợp nào là lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tìm kiếm cứu nạn... trong những khu vực hiện do các lực lượng quân đội và các lực lượng chịu trách nhiệm chính.

Đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị việc xây dựng Luật CSCĐ cần tránh chồng chéo với quy định pháp luật có liên quan

Dự thảo luật đưa ra 5 nguyên tắc hoạt động của CSCĐ nhưng khi đối chiếu thì các nguyên tắc này đã quy định hầu hết tại Điều 4 Luật Công an nhân dân năm 2018. Trong khi đó, CSCĐ là một thành phần của lực lượng công an, phải chịu sự điều chỉnh của Luật Công an nhân dân.

Vì vậy, để bảo đảm tính logic, tránh trùng lặp, luật không nên quy định lại mà chỉ lựa chọn những nội dung mang tính nguyên tắc đặc thù của lực lượng CSCĐ để đưa vào. Điều này góp phần tăng "tuổi thọ" của luật, vì nếu phát sinh việc sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân thì không cần phải sửa đổi, bổ sung Luật CSCĐ về phần này.

Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành dự tại điểm cầu Đắk Nông

Đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ nội dung về trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ CSCĐ . Vì Điều 49 đến Điều 64 thuộc Chương IV (Chính sách về nhà ở xã hội) của Luật Nhà ở đã được quy định cụ thể cho nhóm đối tượng sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an và quân đội (bao gồm CSCĐ). 

Tin, ảnh: Phan Tân

1,041
Viết bình luận mới