Biến khát vọng thành hiện thực !

Cập nhật ngày: 13/10/2021 | 08:21 GMT+7

Việc tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình “Khát vọng Đắk Nông” đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 đã khẳng định một điều: Trong bối cảnh tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tiềm lực kinh tế - xã hội chưa mạnh, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân, trong đó có đội ngũ doanh nhân cần phải có khát vọng vươn lên, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực cao độ để xây dựng Đắk Nông giàu mạnh, sánh vai với các tỉnh, thành trong cả nước.

Trong những năm qua, tỉnh đánh giá rất cao vị trí, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bởi vì, hiệu quả, sự thành công hay thất bại trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không chỉ đơn thuần chỉ vì bản thân doanh nghiệp mà còn có sự tác động rất lớn đối với tình hình chung của tỉnh. Tỉnh luôn xem việc huy động toàn bộ lực lượng xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân để khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội luôn là một vấn đề hết sức cần thiết.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định quan điểm: Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy các nguồn lực bên trong, tích cực thu hút các nguồn lực bên ngoài cho quá trình phát triển của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng trong Nhân dân để trở thành động lực cho quá trình xây dựng, phát triển Đắk Nông.

Nghị quyết cũng xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Với quan điểm nhất quán, tỉnh luôn khẳng định mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và trở thành động lực phát triển của tỉnh. Trong đó, tỉnh đặt trọng tâm vào các nội dung cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tượng mà cơ quan quản lý nhà nước phải phục vụ, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và phát triển. Môi trường đầu tư được bảo đảm sự ổn định, nhất quán, theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện. Tất cả các doanh nghiệp đều được bảo đảm quyền bình đẳng, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực về vốn, tài nguyên, đất đai và đầu tư hạ tầng. Chính quyền các cấp cùng với các ngành chức năng phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một điều phải khẳng định, trong những năm qua, mặc dù tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thậm chí sẵn sàng “trải thảm đỏ” nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tình hình thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh vẫn chưa có sự bứt phá.

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng về mặt chủ quan là do các sở, ban, ngành, địa phương vẫn chưa có sự phối hợp tốt trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Những bất cập, hạn chế trong chính sách, vướng mắc đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư đã được nhận diện nhưng thực tế chưa được tháo gỡ kịp thời.

Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Nông, với tinh thần cầu thị, sát cánh cùng doanh nghiệp, doanh nhân, phải hết sức nỗ lực cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải xác định việc mời gọi, thu hút đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Đồ họa: Ngọc Tú

Chương trình kêu gọi khát vọng vươn lên thì chúng ta phải thể hiện tinh thần đồng hành, tạo điều kiện về mọi mặt để đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Các sở, ngành, địa phương phải thể hiện rõ vai trò, tinh thần trách nhiệm của mình khi thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến với tỉnh tham gia đầu tư.

Về phía đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, cái quan trọng nhất chính là phải thể hiện thực lực, khả năng phát triển của mình. Đặc biệt, doanh nghiệp, doanh nhân phải nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện liêm chính trong kinh doanh; phải biết xây dựng văn hóa, đạo đức kinh doanh và có trách nhiệm xã hội.

Doanh nghiệp phải biết cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp cần phải nhanh nhạy nắm bắt thị trường, tìm được các phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của địa phương để khẳng định chỗ đứng, phát triển bền vững, có sự đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, tỉnh Đắk Nông luôn sẵn sàng “trải thảm đỏ” mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ khắp nơi đến địa bàn tỉnh làm ăn. Tỉnh luôn trân trọng, sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những nhà đầu tư thực sự có ý tưởng làm ăn chân chính lâu dài, góp sức xây dựng Đắk Nông. Ngược lại, tỉnh cũng kiên quyết từ chối những doanh nghiệp có ý đồ không tốt, làm ăn bất minh, làm méo mó môi trường đầu tư.

Với tinh thần đó, bằng tình cảm, trách nhiệm với Đắk Nông, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ngoài nước cần xem diễn đàn này là cơ hội để có thể tìm hiểu, đầu tư các dự án, vừa đem lại lợi ích cho chính doanh nghiệp vừa đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Với quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cùng sát cánh bên nhau, thể hiện bằng những hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng Đắk Nông phát triển, giàu mạnh, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, đặc biệt là lịch sử Đắk Nông sẽ luôn ghi nhớ, tôn vinh đội ngũ doanh nhân luôn sát cánh cùng với Đắk Nông trên con đường hướng tới tương lai, vì một Đắk Nông giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình.

NGÔ THANH DANH

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông

1,101
Viết bình luận mới