Bộ máy Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn ở kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV

Cập nhật ngày: 08/04/2021 | 08:42 GMT+7

Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn ở kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó chủ tịch, một số chủ nhiệm ủy ban, tổng thư ký, tổng kiểm Nhà nước.

 

Theo TTXVN

4,822
Viết bình luận mới