HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Bố trí nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ: Chưa được quan tâm đúng mức

Cập nhật ngày: 14/11/2017 | 09:15 GMT+7

Công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) giữ vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Thế nhưng, theo đánh giá của Sở Nội vụ, có một thực tế, việc bố trí nhân sự làm công tác VTLT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

Người làm kiêm nhiệm nhiều hơn người làm chuyên trách

Theo Báo cáo số 263/BC-SNV ngày 19/10/2017 của Sở Nội vụ, qua số liệu tổng hợp, hiện nay, tổng số người làm VTLT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là 815 người. Trong đó, số người làm VT chuyên trách: 343 người; số người làm VT kiêm nhiệm: 417 người; số người làm LT chuyên trách: 37 người; số người làm LT kiêm nhiệm: 475 người; số người vừa làm VT, vừa kiêm nhiệm LT: 439 người.

Điều đáng nói hơn, số người có trình độ chuyên môn về VTLT chỉ có 247 người, chiếm 30,31% tổng số người làm VTLT. Số người không có trình độ chuyên môn về VTLT nhưng có chứng chỉ bồi dưỡng VTLT: 33 người, chiếm 4,05%. Số người không có chuyên môn về VTLT và chưa qua bồi dưỡng về VTLT: 516 người, chiếm 63,31%. Số người không rõ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ VTLT: 19 người (do các đơn vị không báo cáo rõ thông tin).

Về độ tuổi của những người làm công tác VTLT, dưới 35 tuổi: 550 người; từ 35 đến dưới 50 tuổi: 232 người; trên 50 tuổi: 27 người; còn lại 6 người không rõ độ tuổi (do các đơn vị không báo cáo rõ thông tin).

Qua thực tế cho thấy, việc bố trí, phân công người làm công tác VTLT ở các cơ quan, đơn vị phần lớn là làm kiêm nhiệm thêm công việc khác (439/815 người làm VT kiêm nhiệm LT, chiếm 53,87%). Việc xếp ngạch, chức danh đối với người làm VTLT chưa đúng theo quy định hiện hành. Hầu hết người làm VTLT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương còn sử dụng tên ngạch, mã ngạch cũ.

Từ những số liệu phân tích cho thấy, việc bố trí nhân sự làm công tác VTLT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vị trí chưa đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ; số lượng người làm kiêm nhiệm nhiều hơn số lượng người làm chuyên trách. Một số cơ quan, đơn vị còn bố trí người làm VTLT theo chế độ hợp đồng theo Nghị định 68, về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công việc. Trong quá trình quản lý và sử dụng, các cơ quan, đơn vị cũng chưa quan tâm nhiều đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định của Nhà nước.  

Cần bố trí nhân sự đúng với quy định pháp luật

Công tác VTLT giữ một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước, nên việc bố trí người làm VTLT ngoài việc phải đáp ứng đúng chuyên môn, nghiệp vụ thì còn phải bảo đảm chuyên trách. Vì vậy, để công tác VTLT của tỉnh đi vào nền nếp, từng bước đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại hóa, Sở Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã quan tâm, bố trí, sắp xếp nhân sự làm công tác VTLT đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với vị trí việc làm. Các cấp, các ngành cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về VTLT đối với đội ngũ đang làm công tác VTLT.

Việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành VTLT phải do các cơ sở có chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, báo cáo, lấy đây làm một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

UBND tỉnh cũng đã có Văn bản số 6082 ngày 31/10/2017 yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã tập trung khắc phục những hạn chế, triển khai thực hiện đúng theo các kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ và báo cáo kết quả trước ngày 10/12/2017.

Tường Mạnh

1,542
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?