Các cấp chính quyền phát huy vai trò xây dựng bộ máy vì dân phục vụ

Cập nhật ngày: 25/09/2020 | 07:00 GMT+7

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông” là hai phong trào thi đua có quan hệ mật thiết với vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong xây dựng bộ máy vì dân phục vụ.

Xây dựng văn hóa nơi công sở

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh đã cụ thể hóa thành phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông thực hiện văn hóa công sở”.

Niềm nở, nhiệt tình, hướng đến sự hài lòng của người dân là tiêu chí trong hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương đã triển khai tổ chức phong trào thi đua kịp thời, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người dân cùng tham gia. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều đăng ký các nội dung thi đua như xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết TTHC…

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng tập trung rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, bổ sung các quy định về thái độ, trách nhiệm làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công sở, nhất là thực hiện nghiêm túc về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu...

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc…

Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc chủ trương về việc không uống bia, rượu buổi trưa trong ngày làm việc; không uống rượu, bia khi lái xe tham gia giao thông trên các tuyến đường…

Đẩy mạnh cải cách TTHC

Với chủ đề “Đơn giản hơn, đúng hẹn hơn, thân thiện hơn”, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm đơn giản hóa TTHC. UBND tỉnh còn ban hành các quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các cấp trên địa bàn tỉnh; trong đó cấp tỉnh 1.208 TTHC, cấp huyện 113 TTHC, cấp xã 93 TTHC; quyết định đơn giản hóa, bãi bỏ TTHC, danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định…

Trung tâm Hành chính công tỉnh linh hoạt tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần, đưa ứng dụng Zalo vào tiếp nhận, giải quyết TTHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức.

Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị, địa phương bố trí bảng niêm yết, công khai TTHC tại trụ sở làm việc, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử, tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu, truy cập. Việc duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ điện tử, cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ tiếp tục được chú trọng.

Các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các lĩnh vực để bảo đảm hồ sơ, TTHC được giải quyết một cách khoa học, hợp lý. Từ năm 2017 đến nay, Đắk Nông đã đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành đối với 489 TTHC, thực hiện 98 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đến nay, 965 TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân, tổ chức. Vì vậy, tỷ lệ giải quyết TTHC của 3 cấp đúng hạn, trước hạn chiếm tỷ lệ cao, trên 95%. Năm 2019, tỉnh Đắk Nông lần đầu tiên áp dụng thi tuyển công chức, thi thăng hạng bằng phần mềm máy tính, sử dụng biên lai điện tử.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,652
Viết bình luận mới