HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao ý thức, tự giác hơn trong học tập lý luận chính trị

Cập nhật ngày: 04/03/2019 | 10:42 GMT+7

Thời gian qua, việc tổ chức học tập lý luận chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng luôn được các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm, thực hiện kịp thời. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao ý thức, tự giác hơn trong việc học tập lý luận chính trị cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thị xã Gia Nghĩa tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn

Trước đây, tại một số hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng do các tổ chức cơ sở đảng tổ chức vẫn còn tình trạng “trên giảng nhưng dưới không nghe”. Nhiều cán bộ, đảng viên đến học chỉ để điểm danh, chưa thực sự lắng nghe, thậm chí có người còn sử dụng điện thoại làm việc, nói chuyện riêng. Có những đảng viên tham gia học nghị quyết, nhưng khi hỏi lại không biết tên nghị quyết là gì, đề cập đến vấn đề, nội dung nào.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị, có những biểu hiện ít quan tâm, xem nhẹ, coi thường, xem đó chỉ là để hoàn thiện bằng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn được đề bạt, bổ nhiệm lên những vị trí cao hơn.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã khẳng định: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị”.

Nghị quyết cũng chỉ ra, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và những hậu quả gây ra.

Theo đồng chí Đoàn Văn Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk Song, để khắc phục tình trạng học tập chính trị, nghị quyết của Đảng không nghiêm túc, huyện cũng đã có những giải pháp cần thiết, thúc đẩy tính tự giác của cán bộ, đảng viên. Đơn cử, thay vì cuối buổi điểm danh, viết bài thu hoạch thì huyện chủ trương kiểm tra nội dung bài học bất ngờ, không cố định thời gian, có thể kiểm tra ngay trong tiết dạy để xem học viên tiếp thu thế nào. Nếu học viên nào được gọi tên mà vắng mặt thì coi như bỏ học và sẽ có hướng xử lý thích hợp. Huyện cũng có chủ trương kiểm tra đột xuất tại các xã về nghị quyết của Đảng đã được quán triệt tại các hội nghị để xem cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu nghị quyết đến đâu.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng có chủ trương 100% cán bộ, đảng viên đều được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng nếu gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết thì kịp thời báo cáo để Đảng ủy cử cán bộ trực tiếp xuống hỗ trợ, không để tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không biết và hiểu về nghị quyết. Việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, thông tin nội bộ, văn bản cấp trên, định hướng tư tưởng cho cán bộ, công nhân, viên chức ngày càng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, khắc phục được tình trạng ngồi học dùng điện thoại lướt web, nói chuyện, ngủ gục, đối phó, hình thức, điểm danh cho có lệ.

 

Các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng lý luận phải gắn với thực tiễn, phục vụ nhu cầu của người học sao cho giờ học nghị quyết trở nên sinh động, hấp dẫn. Trong quá trình học tập, quán triệt cần phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Có thể nói, học tập lý luận chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng không chỉ giúp cho người học có sự hiểu biết sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước. Cũng vì vậy, ngoài học tập lý luận chính trị, khi có nghị quyết, văn bản mới, các cơ sở đảng đều tổ chức quán triệt, phổ biến một cách kịp thời, nhanh chóng, góp phần nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên hiểu đúng và đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tuy nhiên, để việc học tập lý luận chính trị và nghị quyết, chỉ thị của Đảng ngày càng thực chất thì việc tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng cần được chú trọng. Bởi hầu hết nghị quyết, chỉ thị thường khô cứng, dài nên nghe hết chưa chắc đã hiểu hết, nên chỉ cần hiểu được nội dung cốt lõi thôi là tốt rồi. Chưa kể một nghị quyết có nhiều phần, mỗi phần liên quan đến một số đối tượng nhất định, có phần cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, có phần dành cho đảng viên, quần chúng. Do đó, người làm công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết cần hiểu được vấn đề, cô đọng, rút lại những ý cần nói, cần thực hiện thì sẽ thấm sâu vào người nghe hơn.

Bên cạnh sự nỗ lực về truyền đạt, tuyên truyền thì bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự giác học tập lý luận chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như Bác Hồ đã dạy “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Có như vậy, việc học tập lý luận chính trị và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị mới đi vào thực chất, hiệu quả.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

813
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?