HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các huyện, thành phố

Cập nhật ngày: 21/05/2020 | 09:10 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 630/QĐ-UBND về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Theo quyết định đối với các sở, ban, ngành, toàn tỉnh có 3 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND công nhận 4 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đơn vị chưa đánh giá do mới đi vào hoạt động là Trường Cao đẳng Cộng đồng. Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND công nhận 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 6 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở công nhận kết quả mức hoàn thành nhiệm vụ này, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị ngoài phát huy kết quả đạt được cần tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2020.

Được biết các tiêu chí để được công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 ngoài nhiệm vụ chính trị chung được giao thì các đơn vị chú trọng đến công tác cải cách hành chính, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.   

Bình Minh

490
Viết bình luận mới