VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Công tác tư tưởng tạo dựng nền tảng chính trị, phát huy sức mạnh tinh thần to lớn

Cập nhật ngày: 07/02/2018 | 09:19 GMT+7

Bằng việc chủ động thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận đã góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, tạo dựng nền tảng chính trị, phát huy sức mạnh tinh thần lo lớn trong quá trình phát triển của tỉnh.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh về tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức. (Ảnh: Thí sinh bốc thăm thực hiện phần thi trả lời câu hỏi của Ban giám khảo)

Giải quyết kịp thời nhiều vấn đề ở cơ sở

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16, ngày 1/8/2007 của Trung ương Đảng (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới (Nghị quyết số 16), Chương trình hành động của Tỉnh ủy xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác tư tưởng; xây dựng, thực hiện cơ chế gắn kết chặt chẽ hoạt động tư tưởng với các hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác tư tưởng; gắn công tác nghiên cứu lý luận với hoạt động thực tiễn, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, truyền thông.

Trên cơ sở đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục, có sự tiếp nối, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác tư tưởng, lý luận, báo chí. Nhờ coi trọng công tác tư tưởng, truyền thông, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời. Điển hình như việc chủ động triển khai công tác tuyên truyền về dự án khai thác bô xít, luyện nhôm; thông tin, định hướng tư tưởng ở các điểm nóng về di cư tự do, tranh chấp đất đai...

Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết được tiến hành thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để khắc phục. Trong đó, gần đây nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 08, ngày 7/6/2016 về “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng”; Chỉ thị số 21, ngày 26/4/2017 về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng”.

Gắn lý luận với thực tiễn

Để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng được tỉnh thực hiện theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; vận dụng thực tiễn để tăng tính thuyết phục làm sáng tỏ những giá trị khoa học của lý luận trong điều kiện hiện nay.

Theo đó, hình thức tổ chức học tập ngày càng đa dạng, phong phú như truyền hình trực tiếp, hội nghị trực tuyến, lồng ghép vào các hội nghị nhân dân, đoàn thể... Nội dung truyền đạt gắn với hoạt động thực tiễn của các ngành, địa phương, đơn vị. Một số bí thư cấp ủy đã trực tiếp truyền đạt nghị quyết gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị mình. Việc viết thu hoạch sau các hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết được thực hiện nghiêm túc.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu còn mở rộng thêm một số hình thức mới, như cung cấp tư liệu về các kết quả nghiên cứu lý luận mới, các hội nghị thông tin chuyên đề, hội thi tìm hiểu, sân khấu hóa... Nhiều cấp ủy đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt đảng, đoàn thể thường kỳ; xây dựng các chủ đề học tập ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm theo; cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để nhân rộng trong toàn xã hội.

Song song đó, việc tìm hiểu tư tưởng chính trị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các giai tầng trong xã hội được tỉnh triển khai đồng bộ. Cụ thể, tỉnh luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng trong từng kỳ sinh hoạt chi bộ, để qua đó kịp thời giải quyết những phát sinh về tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy đã ban hành Đề án “Nâng cao năng lực điều tra xã hội học, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020” để nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội. Kết quả nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều thông tin trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng thiết chế văn hóa, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước hình thành môi trường hưởng thụ văn hóa lành mạnh của nhân dân, nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được coi trọng.

Phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 mới đây, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng cần tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm xác định vai trò, vị trí, sứ mệnh của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí là một bộ phận "đặc biệt quan trọng" trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ. Việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để phục vụ ban hành quyết định lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp phải được tăng cường hơn nữa.

Bài, ảnh: Lam Giang

1,259
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?