HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI”: Góp phần tạo sự đồng thuận trong Đảng, xã hội, đẩy mạnh triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 15/03/2017 | 09:34 GMT+7

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI”. Để bạn đọc hiểu và tích cực tham gia cuộc thi, phóng viên Báo Đắk Nông đã cuộc trao đổi với đồng chí Đoàn Văn Kỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xoay quanh vấn đề này.

Đồng chí Đoàn Văn Kỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

PV: Đồng chí cho biết những kết quả bước đầu trong việc triển khai học tập các nghị quyết của toàn Đảng bộ  tỉnh thời gian qua?

Đ/c Đoàn Văn Kỳ: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) trong toàn tỉnh. Các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và của tỉnh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Nhìn chung, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc, đạt kết quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cụ thể, toàn tỉnh đã tổ chức được 285 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với 19.790 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia; 185 lớp thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với 13.583 đồng chí tham gia; 348 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với 37.198 người tham gia, trong đó có 21.787 đảng viên.

Từng cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp đều tích cực, trách nhiệm tham gia học tập, quán triệt, tổ chức viết bài thu hoạch sau khi được học tập, tiếp thu. Việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân người đứng đầu các cấp gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, sát hợp với nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

Mặt khác, thông qua việc tổ chức học tập, nghiên cứu, tiếp thu các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, gắn với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã góp phần củng cố, nâng cao nhận thức tư tưởng, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng.

Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã phát huy trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những vấn đề cơ bản, cốt lõi, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

PV: Đồng chí cho biết về ý nghĩa, mục đích của Cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI”.

Đ/c Đoàn Văn Kỳ: Thông qua cuộc thi sẽ giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu sâu hơn Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, tạo sự đồng thuận trong Đảng, đồng thuận xã hội, đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI.

Trên cơ sở đó, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; trong đó có đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Nông đạt được trong thời gian qua để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết đã đề ra.

Tinh thần, nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI sẽ tiếp tục được phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, xây dựng Đắk Nông ngày càng giàu đẹp.

PV: Cuộc thi được triển khai, thực hiện như thế nào để đạt được hiệu quả, không phô trương, hình thức, cũng như huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên, thưa đồng chí?

Đ/c Đoàn Văn Kỳ: Sau khi ban hành kế hoạch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống câu hỏi, thể lệ cuộc thi, quy định phương thức chấm điểm cụ thể từng câu hỏi trong bài thi cũng như thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi. Với mong muốn, cuộc thi được phổ biến rộng rãi trong toàn tỉnh, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đều có thể tham gia, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai cuộc thi với hình thức thi truyền thống (thi viết).

Bài tham gia dự thi phải đúng chủ đề quy định, có thể viết tay hoặc đánh máy, nội dung không được sao chép; khuyến khích các bài dự thi có nội dung sâu sắc, hình thức đẹp, hình ảnh phong phú, sinh động, liên hệ được tình hình thực tế triển khai nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực, mang tính khả thi góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai, phát động cuộc thi rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị, nhất là các tầng lớp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm cuộc thi đạt hiệu quả cả về số lượng và chất lượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc phê bình những đơn vị, cá nhân có bài dự thi mang tính hình thức, đối phó, sao chép nội dung với nhau.

Các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các bản tin của các cơ quan, đơn vị khác cần phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần cho cuộc thi thành công tốt đẹp, tạo hiệu ứng cao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phan Tân thực hiện

6,568
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?