Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông: Băn khoăn về Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Cập nhật ngày: 13/11/2020 | 09:38 GMT+7

Tiếp tục thảo luận về các dự án luật, ngày 12/11, tham gia thảo luận tại tổ đối với Dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông cho rằng báo cáo tác động về Dự án luật này chưa đề cập đầy đủ những nội dung quan trọng cần thiết, nhất là đối tượng và nguồn lực thực thi khi luật được thông qua, có hiệu lực thi hành.

Liên quan đến báo cáo tác động của đánh giá tổng kết, Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng chúng ta mới chỉ tập trung vào 4 lực lượng gồm: công an xã (theo pháp lệnh công an xã); bảo vệ dân phố (theo Nghị định số 38); lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp (theo Nghị định 06) và lực lượng dân phòng (theo luật Phòng cháy chữa cháy). Tuy nhiên trên thực tế, các địa phương đang tồn tại các mô hình tự quản của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được Ban Bí thư giao nhiệm vụ xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố. Trong khi đó, có những mô hình được chính quyền địa phương quyết định thành lập, có nhiệm vụ tham gia bảo đảm an ninh trật tự khá tương đồng với lực lượng điều chỉnh theo dự án luật này. Những mô hình này thực tế đã được triển khai nhưng chưa được tổng kết, đánh giá làm rõ về tổ chức và hiệu quả hoạt động. Báo cáo tổng kết chưa có đề xuất giải pháp mang tính tổng thể, bố trí lực lượng theo hướng tinh gọn, hiệu quả như thế nào. Trong tờ trình dự thảo luật cũng không làm rõ được việc có nên tiếp tục duy trì hoạt động tổ chức các mô hình tự quản hay không?.

Các đại biểu thảo luận tại tổ

Ngoài ra, nội dung tổng kết đối với lực lượng công an xã trong báo cáo cũng mới chủ yếu tập trung tổng kết thực hiện nhiệm vụ theo Pháp lệnh công an xã. Trong khi đó, lực lượng này đã hoàn thành nhiệm vụ khi được chính quy hóa theo luật Công an năm 2018. Do đó, nội dung tổng kết đối với lực lượng công an xã là chưa phù hợp với mục tiêu xây dựng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Vì vậy, Đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị cần tập trung đánh giá thực trạng quan hệ xã hội, nhất là tình hình an ninh trật tự ở cơ sở để chứng minh cho nhu cầu là tiếp tục sử dụng những người tham gia công an xã bán chuyên trách, sau khi kết thúc nhiệm vụ là tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngoài ra, trong báo cáo  tác động mới chỉ tập trung đánh giá đối với 3 lực lượng dự kiến điều chỉnh trong luật là công an xã, tổ dân phố và dân phòng mà không đánh giá tác động của các lực lượng khác cũng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mặt khác, báo cáo cũng chưa tính đến sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị. Báo cáo mới chỉ đánh giá nguồn lực trên cơ sở số liệu mà chưa có sự so sánh, đối chiếu căn cứ trên số liệu thực tế và nhu cầu từng địa phương để làm rõ nhu cầu tăng thêm đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nếu Dự án luật này ban hành, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ tăng khoảng 2,5 lần, kéo theo tăng chi ngân sách Nhà nước tương ứng.

Báo cáo cũng chưa làm rõ nguyên nhân của việc sau khi có luật Phòng cháy chữa cháy từ năm 2001 đến nay nhưng cả nước mới chỉ thành lập được 23% tổ chức đội dân phòng. Bởi vì lực lượng dân phòng có liên quan chặt chẽ đến phạm vi điều chỉnh của Dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo dự thảo luật thì sẽ tăng thêm đội ngũ tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, tăng thêm chi phí nhưng báo cáo tác động lại khá sơ sài về dự báo nguồn lực để thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông thảo luận về Dự án luật Bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Đại biểu Nguyễn Trường Giang cũng đã góp ý sâu vào nhiều nội dung cụ thể trong Dự án luật này như nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi của các lực lượng quy định trong luật; một số nội dung quy định trong dự án luật có sự chồng chéo về nhiệm vụ với những nghị định, dự án luật hiện hành. Bên cạnh đó, đây là lực lượng tự quản nên dự án luật cũng không nên hành chính hóa quá về điều kiện tuyển chọn lực lượng. Về điều kiện bảo đảm đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ở đây quy định cho ngân sách địa phương trong việc bố trí nguồn lực. Vì vậy, cũng cần đánh giá sát khả năng của từng địa phương, nhất là địa phương nghèo, khó khăn. Đại biểu Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh đến việc Dự án luật phải làm rõ hơn điều kiện, sự khác biệt giữa các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ở khu vực nông thôn và thành thị…

Đức Diệu

3,475
Viết bình luận mới