Đại biểu Quốc hội Đắk Nông góp ý vào Dự thảo luật Phòng, chống ma túy

Cập nhật ngày: 13/11/2020 | 14:57 GMT+7

Sáng 13/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tiến hành phiên thảo luận tập trung về các dự án luật do Chính phủ trình.

Toàn cảnh phiên thảo luận tập trung

Tham gia thảo luận về Dự thảo luật Phòng, chống ma túy, Đại biểu Võ Đình Tín, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông cơ bản thống nhất với bố cục, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như nội dung sửa  đổi của Dự án luật. Tuy nhiên, để hoàn chỉnh dự án luật, đơn vị tham mưu, soạn thảo cẩn bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung tại dự thảo.

Cụ thể, đối với trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Khoản 1, Điều 37 của Dự thảo luật còn một số điểm chưa đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất nên cần rà soát, chỉnh lý. Đó là cần quy định rõ các quy định tại Khoản 1, Điều 37 của Dự án luật là đối tượng áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải bảo đảm  tính thống nhất trong quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính. Thứ hai, đề nghị rà soát quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 1, Điều 37 theo hướng người nghiện ma túy không đăng ký một hình thức cai nghiện tự nguyện hoặc đã đăng ký một hình thức cai nghiện tự nguyện mà có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Dự thảo luật cũng không cần quy định điều trị nghiện bằng thuốc thay  thế bởi vì đây chỉ là cách thức điều trị đối với người nghiện ma túy dạng thuốc phiện. Thứ ba, quy định tại điểm c và d của Khoản 1, Điều 37 Dự thảo luật coi người nghiện đã thực hiện xong chương trình cai nghiện tự nguyện hoặc bắt buộc là người nghiện ma túy là chưa phù hợp. Bởi lẽ, người nghiện ma túy khi đã thực hiện xong chương trình cai nghiện tự nguyện hoặc bắt buộc phải được coi là người bình thường. Với trường hợp sau khi thực hiện xong chương trình cai nghiện tự nguyện hoặc bắt buộc mà phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì cần phải đưa đi xác định tình trạng nghiện ma túy. Nếu xác định người này nghiện ma túy thì có thể áp dụng hình thức cai nghiện bắt buộc hoặc có thể cho cai nghiện tự nguyện rồi mới áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đại biểu Võ Đình Tín, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông tham gia góp ý vào Dự thảo luật Phòng, chống ma túy

Về việc chấp hành hình phạt tù khi đang cai nghiện ma túy bắt buộc theo Điều 42, Dự thảo luật này, Đại biểu Võ Đình Tính cho rằng việc tiếp tục thực hiện hoặc miễn chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này mà thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Xử lý vi phạm hành chính. Vì trên thực tế, tại Điều 117 của luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành đã quy định cụ thể việc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định chấp hành đối với người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết định nói  chung, trong đó có biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Vì vậy, cơ quan soạn thảo không cần quy định việc chấp hành hình phạt tù khi đang cai nghiện ma túy bắt buộc đối với những người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Dự thảo luật này.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông phát biểu tại phiên thảo luận

Tranh luận về những ý kiến trên, nhiều đại biểu cũng đã đưa ra những lận chứng bảo vệ ý kiến đóng góp trước đó. Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Đắk Nông một lần nữa đăng đàn để tiếp tục bảo vệ ý kiến đóng góp về Dự thảo luật này tại phiên thảo luận tổ. Đại biểu Nguyễn Trường Giang thống nhất cao với các ý kiến của đại biểu Võ Đình Tín về các nội dung góp ý. Đặc biệt, Dự thảo luật này cần khu biệt giữa khái niệm người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy. Mặt khác, một số nội dung như đại biểu Võ Đình Tín đã nêu, cơ quan soạn thảo cần rà soát, loại bỏ những nội dung mà các luật hiện hành đã đề cập để tránh sự chồng chéo.

Đức Diệu

10,645
Viết bình luận mới