Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông góp ý Dự thảo luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi): Cần hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong bảo vệ rừng

Cập nhật ngày: 19/06/2017 | 15:58 GMT+7

Sáng 19/6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV tiến hành phiên thảo luận ở hội trường về Dự thảo luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Đại biểu Võ Đình Tín, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã phát biểu thảo luận và phân tích: Cần phân cấp trách nhiệm đối với chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND cấp xã trong quản lý bảo vệ diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê.

Đại biểu Võ Đình Tín, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông góp ý Dự thảo luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Ảnh: Truyền hình Quốc hội

Theo các quy định hiện hành, việc phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp thì UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng nhà nước chưa giao, chưa cho thuê…Đại biểu Tín cho rằng, nếu quy định như trong Dự thảo luật thì UBND cấp xã sẽ không có trách nhiệm trong việc triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng. Từ đó sẽ xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác bảo vệ diện tích rừng chưa có chủ; kéo dài tình trạng rừng không có chủ thực sự, dẫn đến việc rừng sẽ bị lấn chiếm. Trong thực tế Kiểm lâm không đủ lực lượng để trực tiếp bảo vệ diện tích này một cách lâu dài do hầu hết diện tích chưa có chủ đều phân bố manh mún, rải rác.

Góp ý về cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng và xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc, ông Tín chỉ ra còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Dự thảo luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) chưa quy định vai trò bảo vệ rừng của đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, bổ sung một số điều khoản vào Dự thảo luật như ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo đảm cho đồng bào dân tộc miền núi có thể sống bằng nghề rừng…

Công Tính

2,148
Viết bình luận mới