HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Nông tiếp tục chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 21/08/2019 | 10:00 GMT+7

Đó là nhắc nhở, dặn dò của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông mới đây.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhắc nhở, dặn dò Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông phải tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Đắk Nông đã có quyết tâm cao

Trong chuyến thăm, làm việc, dù là đi cơ sở hay gặp gỡ trò chuyện với các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, đồng chí Trần Quốc Vượng luôn nhắc nhở, dặn dò phải chăm lo làm tốt  công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đặc biệt, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều 9/8, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Cái rõ nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thể hiện một cách rõ nét, đoàn kết, thống nhất hoạt động trên nguyên tắc quy chế tương đối chặt chẽ. Đây là cái quý nhất, tạo nên sự thành công của Đảng bộ tỉnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trước hết có thể thấy, Đắk Nông đã nghiêm túc thực hiện có bài bản nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và bước đầu đạt được một số kết quả cụ thể. Trong đó, Tỉnh ủy đã phê duyệt 15 đề án sắp xếp, tinh gọn khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể và chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh phê duyệt 21 đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Nghị quyết số 18, ngày 12/6/2018 về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 301 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 1.875 người ở thôn, tổ dân phố so với trước. Đây là bước đi chủ động của tỉnh và phù hợp với chủ trương của Trung ương khi khuyến khích kiêm nhiệm để có thể tăng thu nhập cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cấp thôn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng căn dặn Đảng ủy xã Đắk Sắk, Huyện ủy Đắk Mil chăm lo, xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn

Một điểm trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh được đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao đó là sự quyết tâm, quyết liệt của Đắk Nông trong tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Cụ thể, cấp ủy các cấp đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 587 đảng viên, trong đó cấp ủy viên các cấp 167 người. Hình thức kỷ luật thì khiển trách 414 người; cảnh cáo 106 người; cách chức 50 người và khai trừ khỏi Đảng 17 người. Tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý đối với 11 vụ án tham nhũng có tính chất phức tạp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng: Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhiều là do lịch sử để lại nhưng qua đó cho thấy Đắk Nông đã quyết tâm và phải có quyết tâm cao mới làm được như thế này.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng động viên đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện tham gia Khu kinh tế-quốc phòng Quảng Sơn (Đắk Glong)

Lấy "xây" để "chống"

Cùng với ghi nhận, biểu dương, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nhắc nhở, dặn dò Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông phải tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng bộ tỉnh phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, để tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt cho đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh: Về thực hiện các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, những cái gì chúng ta thấy rõ rồi, chủ trương của Trung ương đã rõ rồi mà địa phương có thể làm được ngay thì tập trung thực hiện cho tốt. Trong công tác kiểm tra, giám sát, tỉnh phải kết hợp với các biện pháp tuyên truyền. Đặc biệt, công tác phòng ngừa phải đi trước một bước, thực hiện lấy "xây" để "chống", góp phần răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, từ nay đến đại hội đảng các cấp là thời điểm chúng ta tập trung vào làm công tác chuẩn bị thì các thế lực thù địch cũng tập trung chống phá. Do đó, chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và công tác bảo vệ an toàn để đại hội đảng các cấp diễn ra thành công. Cùng với đó, những ý tưởng, quyết sách về công tác xây dựng Đảng mà Đắk Nông đã và đang triển khai hiệu quả cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, Đảng bộ tỉnh phải chú trọng tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở.

 

Bài, ảnh: Lam Giang

2,000
Viết bình luận mới