Đắk Song: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Cập nhật ngày: 17/08/2016 | 09:12 GMT+7

Ngày 16/8, Huyện ủy Đắk Song tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho gần 200 học viên là các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Theo đó, ngoài những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng, các học viên còn  được quán triệt báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác Bảo hiểm xã hội; 4 nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy Đắk Song về nâng cao hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, điều hành bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở; quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 giai đoạn 2015-2020; phát triển cây hồ tiêu theo hướng bền vững giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025.

Mạnh Thuần

3,181
Viết bình luận mới