HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Dân vận chính quyền góp phần củng cố niềm tin Nhân dân về tổ chức bộ máy, tạo đồng thuận xã hội

Cập nhật ngày: 11/02/2020 | 08:48 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2019 đã khẳng định: Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, chính quyền các cấp trong cả nước đã đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Năm dân vận chính quyền 2019, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân về tổ chức, bộ máy, tạo đồng thuận trong xã hội.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Một trong những nội dung quan trọng được đề ra trong năm 2019 đó là thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tiếp tục đạt nhiều tiến bộ mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhất là lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp, tạo liên thông giữa các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương với địa phương.

Đắk Nông là 1 trong 55 tỉnh, thành trong cả nước đã thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh

Điển hình, Bộ Nông nghiệp và PTNT cắt giảm được 43,37% thủ tục hành chính và 72,7% điều kiện kinh doanh. Bộ Công thương cắt giảm 30/444 thủ tục, giảm 202/561 điều kiện kinh doanh. Bộ Tài chính ban hành 17 quyết định công bố 108 thủ tục hành chính (bãi bỏ 49 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh)…

Cả nước chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó một số tỉnh thành đạt trên 90%. Chính phủ tập trung xây dựng “Chính phủ chính quyền điện tử”, đưa Cổng dịch vụ công quốc gia và Trục liên thông văn bản quốc gia vào vận hành, tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa Chính phủ, các cơ quan hành chính Nhà nước trong quan hệ với người dân.

Trung tâm hành chính công ở các địa phương hoạt động hiệu quả tốt. Đến nay, cả nước có 55/63 trung tâm hành chính công ở các địa phương, nâng tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 95,8%. Cổng Dịch vụ công quốc gia tuy mới khởi động một thời gian ngắn nhưng đã có hàng triệu người dân tiếp cận, tạo bước chuyển biến quan trọng tích cực trong quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ.

Bên cạnh đó, thông tin được kết nối đến các huyện, thị và các xã, phường, thị trấn trong cả nước, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, khuyến khích, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối với chính quyền. Đến nay, tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trong nội bộ cấp tỉnh đạt khoảng 95%; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi với các cơ quan bên ngoài tỉnh đạt 80%; tỷ lệ sử dụng chữ ký số đạt 100%.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, các bộ, ngành và chính quyền các cấp đẩy mạnh tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, giảm khâu trung gian gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Bộ Nội vụ đã tiến hành thẩm định 63 tỉnh, thành, 20 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành giảm 11,85% và địa phương giảm 4,26% so với năm 2015.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông đã góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực cải cách nền hành chính công của tỉnh

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đi vào thực chất hơn

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nhất là dân chủ ở địa bàn dân cư ngày càng đi vào thực chất hơn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các cơ quan tổ chức, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình tự quản cộng đồng như ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở được phát huy vai trò, động viên người dân tham gia vào các công việc chung.

Công tác tuyên truyền, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân, nhất là bộ phận cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với dân, gắn với kỷ luật, kỷ cương, hành chính được quan tâm chỉ đạo. Chính phủ, chính quyền các địa phương ngày càng chú trọng việc công khai, minh bạch hoạt động trước dân, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tích cực vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản biện chính sách, pháp luật, giám sát những vấn đề bức xúc, quan tâm thông qua tiếp xúc cử tri, phản ánh của đoàn viên, hội viên, đơn thư kiến nghị của người dân...

Hàng năm, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với người lao động, nông dân, thanh niên, trí thức, doanh nghiệp để lắng nghe giải quyết các kiến nghị. Nhiều chương trình phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được thực hiện có hiệu quả, nhất là phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội. Nhiều kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện được cơ quan hành chính Nhà nước tiếp thu chỉ đạo thực hiện, góp phần hoàn thiện và thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý vi phạm được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài được chú trọng. Năm 2019, các cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết được 28.428 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,2%; qua đó kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 205,5 tỷ đồng, 24,1 ha đất, khôi phục và bảo đảm quyền lợi cho 1.889 tập thể, cá nhân...

 

Phải hướng về người dân, lo cho dân

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Các cấp, ngành, địa phương cần triển khai mạnh mẽ mô hình người dân đánh giá chính quyền. Hoạt động dịch vụ công và chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, phải bám dân; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực phẩm chất kém.

Cán bộ lãnh đạo từ cấp xã, phường đến Trung ương cần phát huy tinh thần nêu gương. Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong tham gia giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Hoạt động đối thoại giữa các cấp chính quyền với người dân, doanh nghiệp, nhất là giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân cần phải đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,523
Viết bình luận mới