HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh chú trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên

Cập nhật ngày: 09/10/2018 | 16:34 GMT+7

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh, trong 9 tháng năm 2018, công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả.

9 tháng năm 2018, công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy chú trọng thực hiện, kịp thời. (Ảnh: Cụm 1, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh giao ban tình hình hoạt động 9 tháng năm 2018)

Theo đó, công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu, khách quan, công tâm, đúng chất lượng, không chạy theo thành tích, nhất là đội ngũ bí thư, phó bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã xem xét hạ mức xếp loại từ hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống mức hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ đối với 22 đảng viên là bí thư, phó bí thư, ủy viên cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tổng số đảng viên đến thời điểm đánh giá là 2106 người, dự phân loại là 2001 người; trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 239 người (đạt 12,33%), hoàn thành tốt nhiệm vụ 1699 người (đạt 84,9%), hoàn thành nhiệm vụ 48 người (chiếm 2,39%), không hoàn thành nhiệm vụ 15 người (chiếm 0,74%).

Công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy chú trọng thực hiện, kịp thời bảo đảm sự lãnh đạo. Việc hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, kế hoạch khai thác hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ... được chú trọng. Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã phân công cán bộ trực tiếp xuống một số tổ chức cơ sở đảng dự sinh hoạt để nắm bắt quy trình, đánh giá chất lượng cũng như nắm bắt những khó khăn, hạn chế để hướng dẫn, sửa chữa, khắc phục. Nhờ đó, việc sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng đã dần đi vào nền nếp, cơ bản thực hiện theo quy trình, quy định hướng dẫn của Trung ương.

Công tác xét, kết nạp đảng viên mới được chú trọng nhằm bảo đảm cơ cấu về số lượng và chất lượng.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Công Tự yêu cầu, các tổ chức đảng chú trọng xem xét, nếu quần chúng ưu tú đủ điều kiện thì giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp

Theo đồng chí Nguyễn Công Tự, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Đảng ủy không đặt nặng về chỉ tiêu phải kết nạp bao nhiêu người mà đơn vị nào còn nguồn bảo đảm về tiêu chuẩn, chất lượng thì giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp trên tinh thần “trọng chất hơn trọng lượng”. Tổ chức nào nguồn đạt tiêu chuẩn thì cần sắp xếp, tạo điều kiện để sớm kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng để tăng sức chiến đấu cho Đảng. Vì vậy, trong 9 tháng, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 80/100 đảng viên mới (đạt 80%).

Đảng ủy Khối còn gửi phiếu yêu cầu tra cứu liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ cũng như tham mưu, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân và gia đình đối với cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Trong công tác cán bộ, Đảng ủy đã cho ý kiến nhận xét 13 trường hợp cán bộ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và 10 trường hợp cán bộ theo yêu cầu của tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn cấp ủy và các chức danh của các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015-2020…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trưởng, phó phòng ở một số đơn vị chưa nghiêm, khi bổ nhiệm không xin ý kiến của Đảng ủy Khối về tiêu chuẩn chính trị hoặc bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Một số tổ chức cơ sở đảng còn để xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu nại nhiều mà nguyên nhân là do sự thiếu thống nhất, mất đoàn kết nội bộ. Một cấp ủy chưa kịp thời quán triệt các nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và người lao động. Công tác phát triển đảng viên mới còn chậm. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm 2018, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng kịp thời kết luận hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ cũng như tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đề nghị của cấp ủy cơ sở. Cùng với việc tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác đánh giá phân loại đảng viên cuối năm cần thực hiện minh bạch, khen đúng người đúng việc, dân chủ, công tâm, tránh chạy theo hình thức, cả nể. Đặc biệt, các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

781
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?