HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 04/07/2019 | 16:41 GMT+7

Ngày 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ-DN) tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Video clip:

 

Đồng chí Nguyễn Công Tự,  Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh đề nghị, cấp ủy các TCCS đảng tiếp tục lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Sau khi hợp nhất, thành lập, hiện Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh có 79 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc, với 3.147 đảng viên. Cấp ủy các TCCS đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều chuyển biến. Chất lượng sinh hoạt Đảng từng bước được nâng cao, đổi mới nội dung và hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; kịp thời kiểm tra và xử lý đối với những đảng viên vi phạm khuyết điểm. Ngoài ra, các đoàn thể trực thuộc đã tích cực tổ chức tốt các hoạt động, phong trào chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt

Trong 6 tháng cuối năm 2019, cùng với việc tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đảng bộ Khối cũng sẽ tích cực triển khai kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức đại hội các TCCS đảng trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Vũ Trang

872
Viết bình luận mới