HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Cập nhật ngày: 10/02/2020 | 08:16 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

Thời gian qua, một trong những nhiệm vụ nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng như các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung, quyết liệt thực hiện đó chính là công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đó, Đảng ủy Khối đã triển khai, quán triệt các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kịp thời chỉ đạo các ban đảng, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao về chất lượng, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản bảo đảm quy trình, đánh giá đúng mặt mạnh, yếu, sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 4 đã khẳng định, năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát góp phần tạo đồng thuận, niềm tin trong cán bộ, đảng viên, người lao động

Năm 2019, Đảng ủy Khối đã đặt ra chỉ tiêu thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 14 tổ chức cơ sở đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và một số nghị quyết chuyên đề liên quan đến nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, quy chế làm việc cấp ủy… Đến cuối năm, Đảng ủy Khối đã kiểm tra được 10 tổ chức đảng, giám sát 4 tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm của 13 đồng chí là bí thư cấp ủy (đạt 100% kế hoạch).

Theo kết luận, 14/14 tổ chức đảng và 13/13 đồng chí bí thư cấp ủy cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát, có khuyết điểm từng mặt và chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cũng qua kiểm tra, các tổ chức cơ sở đảng và người đứng đầu cấp ủy cũng đã nhận ra được những ưu điểm để tiếp tục phát huy cũng như khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình.

 

Năm 2019, cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 31 trường hợp; trong đó cấp ủy viên các cấp có 3 trường hợp. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 3 trường hợp (cảnh cáo 1, khiển trách 2). Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 4 trường hợp (cảnh cáo 1, khiển trách 3). Chi bộ thi hành kỷ luật 24 trường hợp (cảnh cáo 2, khiển trách 22). Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đất đai, tài nguyên khoáng sản.

 

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và toàn nhiệm kỳ của Đảng ủy Khối cũng như thực tế của cơ quan, đơn vị để xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp. Cụ thể, 78/78 tổ chức cơ sở đảng xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đạt 100% kế hoạch đề ra; trong đó đã kiểm tra, giám sát 48 tổ chức và 932 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc ban hành nghị quyết, chế độ sinh hoạt của chi bộ; những điều đảng viên không được làm…

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cũng kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 trường hợp (tăng 9 trường hợp so với năm 2018) về thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; đất đai, tài nguyên, khoáng sản…

Đối với giải quyết tố cáo đảng viên, Đảng ủy Khối đã nhận 8 đơn tố cáo; trong đó chuyển 3 đơn cho cấp có thẩm quyền giải quyết. Qua khảo sát có 2 đơn nặc danh, nội dung tố cáo chung chung; 2 đơn tố cáo mạo tên; 1 đơn mạo tên có 2 người cùng ký tên. Bên cạnh lưu 4 đơn tố cáo để theo dõi,  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khảo sát 1 đơn và nhận thấy nội dung tố cáo đúng, đảng viên vi phạm từ ngoài đảng bộ chuyển đến nên đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết đúng theo thẩm quyền.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,591
Viết bình luận mới