HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ tại tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 08/05/2019 | 15:25 GMT+7

Ngày 8/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Video clip:

 

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông báo Quyết định số 1152-QĐNS/TW của Bộ Chính trị ngày 1/4/2019 và kế hoạch, thống nhất lịch làm việc tại tỉnh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Diễn đã báo cáo với Đoàn công tác những nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Nông năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; kết quả thực hiện các Nghị quyết 18,19, 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ở hầu hết các lĩnh vực. Với tinh thần “không đi đầu và không đi cuối mà đi giữa, cái nào chín muồi thì làm”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết đến tất cả các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nắm bắt được các chủ trương của Đảng, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện được chú trọng. Tỉnh cũng đã xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết cũng như thành lập các bộ phận tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết và xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm triển khai các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng cán bộ và tinh gọn bộ máy

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 18, ngày 12/6/2018 về “Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã và thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua gần 1 năm thực hiện, toàn tỉnh đã giảm được 301 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 1.671 người ở thôn, tổ dân phố so với trước khi thực hiện nghị quyết. Về thực hiện Nghị quyết 26, bước đầu tỉnh đạt được một số kết quả như ban hành các quy định liên quan đến công tác cán bộ cũng như chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh cũng thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời điều chỉnh, sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Tỉnh Đắk Nông cũng kiến nghị Trung ương sớm tổng kết thí điểm phát triển công nghiệp Alumin-Nhôm, để ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp luyện nhôm trong thời kỳ mới; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại, giao thông động lực để kết nối vùng Tây Nguyên với các cực tăng trưởng của cả nước; ưu tiên nguồn lực phát triển cho các địa phương vùng miền núi, nghèo, có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn. Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh chính sách phù hợp hơn nữa để động viên, khuyến khích những người bị tác động trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy; sớm sửa đổi, ban hành các quy định, nghị định và một số văn bản luật để các địa phương có cơ sở thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)...

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu một số vướng mắc trong công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Phát biểu tại buổi làm việc, cùng với đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đảng luôn coi cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng Việt Nam, là “khâu then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Qua công tác kiểm tra, Trung ương và cấp ủy của địa phương sẽ đánh giá những ưu điểm, hạn chế của tổ chức đảng, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết về công tác cán bộ. Trung ương, địa phương rà soát lại đội ngũ cán bộ phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, Đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra việc ban hành các văn bản, việc thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết số 18 về các nội dung như: đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nói chung và đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nói riêng ngang tầm nhiệm vụ; việc xây dựng quy định, quy chế trong công tác cán bộ, chống “chạy chức, chạy quyền”; việc sắp xếp tinh gọn bộ máy ở các cấp…Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, các đơn vị được kiểm tra cần nêu rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26, Nghị quyết 18.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng cho biết, sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Chính phủ sẽ thành lập đoàn công tác cùng làm việc với tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị. Đối với đợt kiểm tra, đây là công việc định kỳ, thường xuyên của Bộ Chính trị về thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Diễn đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; đồng thời yêu cầu các đơn vị được kiểm tra phối hợp với Đoàn công tác tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm tỉnh Đắk Nông

Theo kế hoạch, trong đợt kiểm tra, ngoài làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra số 1152 còn kiểm tra tại Thị ủy Gia Nghĩa, Huyện ủy Đắk Song, Đảng ủy Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Công thương. Dự kiến kết quả kiểm tra sẽ được hoàn tất để báo cáo Bộ Chính trị vào cuối năm nay.

Tin, ảnh: Phan Tân

1,992
Viết bình luận mới