Đổi mới học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 09/12/2021 | 07:41 GMT+7

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08, ngày 7/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh đã được đổi mới về hình thức, nội dung và phương pháp. Ý thức, trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nâng lên.

Khai thác hình thức trực tuyến

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc mở các lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được cải tiến, đổi mới, khoa học hiệu quả, bảo đảm tính thời sự, chính trị cao, thực sự tiết kiệm và hiệu quả, đủ thời gian, đúng đối tượng.

Hình thức tổ chức các lớp học tập, quán triệt hợp lý và được chia ra theo từng cấp từ tỉnh xuống cơ sở, đa dạng hóa các hình thức. Trong đó, việc tổ chức qua hình thức hội nghị trực tuyến đã được Trung ương nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng đẩy mạnh khai thác và vận hành một cách hiệu quả.

Hệ thống phòng họp trực tuyến được đầu tư xây dựng từ tỉnh đến cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. 11/12 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có ít nhất 1 hội trường với cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng họp trực tuyến đến cấp huyện. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền miệng như loa đài, máy tính, máy chiếu, máy ghi âm, xây dựng mới, sửa chữa hội trường, Trung tâm học tập cộng đồng các xã...

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Tỉnh ủy tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các huyện ủy, thành ủy

Theo đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phương thức tổ chức hội nghị học tập, nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đã đem lại hiệu quả cao. Trước đây, mỗi lần hội nghị tổ chức theo hình thức truyền thống là tập trung trong một hội trường thì chỉ được khoảng trên dưới 100 đại biểu. Trong khi đó, mỗi hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố có gần 1.000 đại biểu tham dự, học tập.

Việc quán triệt, học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến không chỉ tiết kiệm nhiều về công sức, tài chính, mở rộng được nhiều đối tượng tham gia mà còn chuyển tải đầy đủ những kiến thức, thông tin, quan điểm, chủ trương của Đảng từ các báo cáo viên của Trung ương.

“Muốn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương đến được với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời nhất thì việc tận dụng những ưu thế của công nghệ thông tin mới sẽ hiệu quả hơn, so với đi đến từng địa phương tổ chức bằng hình thức tập trung trước đây”, đồng chí Bùi Huy Thành cho biết.

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Để nâng cao chất lượng quán triệt nghị quyết của Đảng thì vai trò của đội ngũ báo cáo viên (BCV) rất quan trọng. Mỗi nhiệm kỳ đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, kiện toàn đội ngũ BCV cấp tỉnh, đồng thời chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc kiện toàn đội ngũ BCV các cấp và xây dựng quy chế hoạt động BCV theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có 5 BCV Trung ương, 44 BCV cấp tỉnh, 142 BCV cấp huyện và tương đương. Đội ngũ BCV được bố trí, phân công truyền đạt có trách nhiệm, năng lực, trình độ, am hiểu thực tiễn sâu trên các lĩnh vực. Nội dung chương trình và phương pháp quán triệt được đổi mới theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp tốt phương pháp “nêu vấn đề” với phương pháp giảng dạy truyền thống, đưa thông tin nội dung đến với học viên phù hợp, đạt hiệu quả.

Thí sinh thể hiện phần thi thuyết trình tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

Cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp thường xuyên kiểm tra, uốn nắn việc thực hiện hoạt động BCV thông qua chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, đánh giá kết quả hoạt động hàng năm.

Cấp ủy xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tùy theo điều kiện còn xây dựng được khoảng 1.400 tuyên truyền viên để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đến tận thôn, bon, buôn, tổ dân phố.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng được nâng lên, tạo sự đồng thuận cao. Sau học tập, quán triệt, các cấp ủy đảng có sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu ban hành văn bản.

Thời gian đến, Đắk Nông sẽ tập trung đổi mới nghiên cứu xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh theo hướng “Dễ nhớ, dễ làm, dễ thực hiện”. Bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Lam Giang

757
Viết bình luận mới