HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 16

Cập nhật ngày: 02/07/2019 | 16:31 GMT+7

* Tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra để vững tin bước vào đại hội nhiệm kỳ mới.

Video clip:

 

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra để vững tin bước vào đại hội nhiệm kỳ mới

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội bảo đảm tiến độ, khả năng cuối năm đạt cao. Cụ thể, trong 10/19 nhóm chỉ tiêu đánh giá được thì có 4 nhóm chỉ tiêu đạt tốt, 5 nhóm chỉ tiêu trung bình, khá, khả năng cuối năm gần đạt và đạt, 1 chỉ tiêu đạt thấp, các nhóm chỉ tiêu còn lại sẽ đánh giá vào cuối năm 2019.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,03%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,7% so với cùng kỳ. Vụ đông xuân, thu hoạch cây ngắn ngày được 7.574 ha/10.021,5 ha, đạt 75,58%; sản xuất cây ngắn ngày vụ hè thu đạt 29.265 ha/72.077 ha, đạt 41%. Tình hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định và tăng đàn so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.481 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Thương mại phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hoạt động văn hóa đa dạng, phong phú, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong dịp lễ, tết. Chất lượng  giáo dục, khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện. Các chính sách xã hội và người có công được thực hiện tốt. An ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; trong đó tỉnh thực hiện nghiêm việc chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Tuy nhiên, giá cả một số nông sản chủ lực của tỉnh (cà phê, tiêu…) tiếp tục ở mức thấp. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tâm lý của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển vẫn còn thấp. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên vùng nông thôn.

Trong xây dựng Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số cấp ủy, nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện chưa hiệu quả. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Trung ương và Nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số địa phương còn chậm so với tiến độ đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019; trong tâm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh.

Trong xây dựng Đảng sẽ tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyến Bốn nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, cấp ủy, các ngành, địa phương soát xét lại chỉ tiêu của mình xem cái nào phấn đấu được thì phải nỗ lực đạt cao hơn, còn chỉ tiêu nào đạt thấp thì phải có giải pháp để phấn đấu đạt chỉ tiêu, mục tiêu của Tỉnh ủy và nghị quyết của cấp mình. Bây giờ phải loại bỏ tư tưởng ngại mất đoàn kết, giữ ghế, giữ phiếu mà cần tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra để chúng ta vững tin bước vào đại hội nhiệm kỳ mới.

Về tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 07/4/2011 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 cho thấy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều nguồn vốn đa dạng đã được huy động để đầu tư cho chương trình theo chiều sâu trên nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi khác nhau. Các tiến bộ kỹ thuật đã được người dân áp dụng vào sản xuất nên năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế được cải thiện đáng kể.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI chụp ảnh lưu niệm chia tay đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được điều động về nhận nhiệm vụ mới tại Ban cán sự đảng Chính phủ

Tuy nhiên, nhìn chung nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn mơ hồ, chưa theo kịp thực tế, e ngại trong việc triển khai thực hiện, không tin tưởng vào sự thành công của nghị quyết. Các chủ trương, chính sách để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm, chưa đồng bộ, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư. Việc triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn khó khăn, lúng túng.

Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần Nghị định số 57 ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác, trên cơ sở Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 05 ngày 02/8/2018, tỉnh sẽ triển khai xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tích cực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tin, ảnh: Phan Tân

1,241
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?