HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Cập nhật ngày: 09/01/2018 | 09:10 GMT+7

* Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp về công tác cán bộ.

Video clip:

 

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quán triệt Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tham dự.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, cần cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) do đồng chí Trương Công Hùng trình bày cho thấy, sau gần 15 năm thành lập tỉnh (2004-2017), đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh đã từng bước bảo đảm về số lượng và nâng cao về chất lượng. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 18.543 người; trong đó, cán bộ nữ 10.941 người, cán bộ dân tộc thiểu số 1.564 người. Đa số cán bộ, công chức đều có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực thực tiễn trong công tác, tham mưu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện của địa phương.

Công tác quy hoạch cán bộ đã dần đi vào chiều sâu. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ngày càng tăng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã cơ bản gắn kết với các khâu trong công tác cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ đã được thực hiện tích cực, góp phần đào tạo, thử thách cán bộ qua thực tiễn, khắc phục một bước tình trạng cục bộ, khép kín, trì trệ. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chính sách cán bộ được thực hiện một cách kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo, phù hợp chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn còn những hạn chế như: Việc đánh giá cán bộ ở nhiều địa phương, đơn vị chưa phản ánh chính xác phẩm chất, năng lực thực tiễn của cán bộ; chất lượng quy hoạch cán bộ nhìn chung chưa cao, thiếu tính dài hạn, chưa bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được quản lý chặt chẽ, khoa học, vẫn còn tình trạng chạy theo bằng cấp, thiếu hụt những cán bộ giỏi, có kiến thức chuyên sâu…

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt Quy định 102  của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Diễn yêu cầu, cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ cũng như cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp. Cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu tham mưu tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Trước mắt cần rà soát lại đội ngũ cán bộ, đánh giá đúng chất lượng, tiêu chuẩn để có giải pháp, lộ trình  khắc phục, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn. Tỉnh kiên quyết không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại những người chưa đủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Về tuyển dụng, đề bạt cán bộ cần tuân thủ nghiêm Quy định 105 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ.

Sau gần 15 năm thành lập tỉnh, đội ngũ cán bộ của tỉnh đã từng bước bảo đảm về số lượng và nâng cao về chất lượng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Cùng với làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cần quan tâm, coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để bảo đảm tiêu chuẩn, có kinh nghiệm, cọ xát thực tiễn. Đồng thời thường xuyên rà soát đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ không còn phù hợp cũng như xem xét, đề nghị bổ sung những nhân tố mới để bảo đảm số lượng, tỷ lệ, cơ cấu trong quy hoạch cho nhiệm kỳ tới và lâu dài. Các cấp, ngành, địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát tại tất cả các khâu để kịp thời rút kinh nghiệm, có hướng khắc phục, xử lý, chấn chỉnh những sai phạm trong công tác cán bộ. Đối với Quy định 102, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc sớm tổ chức quán triệt nghiêm túc đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và chỉ đạo quán triệt đến tận chi bộ. Về phía Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm của đảng viên theo Quy định 102.

Tin, ảnh: Phan Tân

522
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?