HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 22/02/2017 | 15:54 GMT+7

Ngày 22/2, tại Hội trường Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến và được Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Đắk Nông truyền hình trực tiếp về việc học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Hội nghị là cơ sở để việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở các địa phương, đơn vị đạt hiệu quả cao

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 1/9/2016 để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp, quyết tâm mới, sáng tạo mới để đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tình nghèo chưa phát triển. Do đó, các đại biểu, lãnh đạo các cấp, các ngành chấp hành nghiêm túc, phát huy tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt các yêu cầu đề ra, để việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở các địa phương, đơn vị đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20170223024913PB-Dien.mp4

 

Hội nghị đã nghe Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày một số nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

GS-TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu chuyên đề và lưu ý, phong cách mẫu mực của Hồ Chí Minh là nhất quán giữa nói và làm, mà hiệu quả lớn nhất là làm sao mang lại được cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Theo đó, bằng tình cảm thiêng liêng kính yêu Bác, với kiến thức uyên thâm, phương pháp mạch lạc, khoa học, cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, GS-TS Hoàng Chí Bảo đã trình bày một cách có hệ thống, tập trung vào những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giá trị to lớn của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-một văn kiện chính trị vô giá của Đảng. Đó là đức tính giản dị, gần dân, vì dân, thương dân, tin dân, yêu nước, đoàn kết, trọng dân, trọng pháp, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; phong cách tư duy, hành động, hoạt động và ứng xử…

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc Hội nghị

GS-TS Hoàng Chí Bảo lưu ý, trong nghiên cứu, học tập về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điều quan trọng là phải nhận ra mối quan hệ thống nhất, biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có nội dung về đạo đức và phong cách, và nói cách khác, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Phong cách mẫu mực của Hồ Chí Minh là nhất quán giữa nói và làm, mà hiệu quả lớn nhất là làm sao mang lại được cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đời sống vật chất được nâng cao, đời sống tinh thần tốt đẹp, xã hội ngày càng tiến bộ.

Đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được tăng cường trong hệ thống giáo dục quốc dân và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và có ý nghĩa quan trọng, thiết thực với tình hình công tác tư tưởng hiện nay. Do đó, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của các Kế hoạch số 19 và 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bảo đảm nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền cần được sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng các hình thức phong phú, sinh động các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Chỉ thị 05. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được tăng cường trong hệ thống giáo dục quốc dân và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đảng bộ, chi bộ phải xác định rõ việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị:

http://admin.baodaknong.org.vn/database/video/20170223025256PB-Ky.mp4

 

Video clip:

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

3,482
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?