HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016

Cập nhật ngày: 09/03/2017 | 15:33 GMT+7

* Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác dân vận trong tình hình mới.

Ngày 9/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh  đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh và đồng chí Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Dân chủ phải là thực sự, dân chủ không thể là hình thức!

Theo đánh giá, kết quả thực hiện QCDC năm 2016 ở các loại hình cho thấy, các xã, phường, thị trấn thực hiện QCDC tốt hơn các cơ quan, đơn vị và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn các doanh nghiệp. Tại các xã, phường, thị trấn đã thực hiện khá đầy đủ những việc, nội dung công khai cho dân biết bằng nhiều hình thức như niêm yết tại trụ sở, thông báo trực tiếp qua các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri… Các địa phương đã tổ chức để người dân tham gia, bàn bạc, biểu quyết trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định.

Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, việc thực hiện QCDC được gắn với công tác cải cách hành chính thông qua thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Công tác tiếp dân, giải quyết những kiến nghị được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và đã trở thành nền nếp tại nhiều UBND các cấp. Tại các dự án trọng điểm, lãnh đạo địa phương trực tiếp đến cơ sở tiếp dân, lắng nghe, giải thích, tiếp thu các ý kiến và nguyện vọng của nhân dân trong việc giải tỏa, đền bù, tái định cư…

Trong các doanh nghiệp đã xác định việc thực hiện QCDC phải đi đôi với nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; khuyến khích và tạo thuận lợi cho cán bộ, người lao động nâng cao trình độ, hiểu biết và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trước pháp luật.

Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Có sự chuyển biến tích cực này là do cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc tập trung giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao vai trò trách nhiệm, tận tình chu đáo phục vụ, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, luôn coi trọng tổng kết các phong trào, cuộc vận động, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo QCDC các cấp từng bước được đổi mới và đi vào chiều sâu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh kịp thời những  hạn chế. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã chú trọng hơn đến việc thực hiện QCDC trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Đồng chí Ngô Thanh Danh trao Giấy khen của Ban Chỉ đạo cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh khẳng định, năm 2017, toàn tỉnh tiếp tục tăng cường học tập, quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ. Thông qua đó, mở rộng và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, để động viên nhân dân tích cực xây dựng Đảng, chính quyền. Các cấp ủy chỉ đạo triển khai tốt các nội dung thực hiện QCDC cơ sở; trong đó lựa chọn một số nội dung cốt lõi có tầm ảnh hưởng lớn đến thực tế địa phương. Các tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân công, phân nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC nhằm đưa ra những đánh giá sát thực nhất. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động gắn liền với thực hiện QCDC, tạo sự thống nhất, đồng thuận nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh tích cực tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ  Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những địa bàn, cơ quan, đơn vị có dấu hiệu mất dân chủ; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ, hoặc lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ hoặc khiếu kiện đông người.

Đồng chí Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Giấy khen của Ban Chỉ đạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đã tặng giấy khen cho 22 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016.

Tin, ảnh: Thanh Nga

1,734
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?