HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Hội nghị trực tuyến Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 18/05/2017 | 08:40 GMT+7

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị. 

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Đắk Nông, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tuyên giáo các huyện, thị xã…

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI, góp phần chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành chỉ thị, Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một số cơ quan liên quan xây dựng chuyên đề toàn khóa và chuyên đề riêng cho từng năm trình Ban Bí thư.

Theo đó, năm 2016, tập trung quán triệt, học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2017 chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn để học tập 2 chuyên đề nêu trên.

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận thức Chỉ thị 05 về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Trên toàn quốc, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học…, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi hội nghị

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thẳng thắn đưa ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05. Đó là, việc triển khai thực hiện chỉ thị của một số cấp ủy vẫn còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp ủy kịp thời, đầy đủ nhưng có nội dung còn sao chép, thụ động; tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế. Nhiều ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chưa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc… nên kết quả rất hạn chế.

Hội nghị đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.

Tiếp tục tổ chức, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; đồng thời tổ chức chuyên đề năm 2017 và chuyên đề của các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xác định rõ khâu đột phá, xây dựng giải pháp khả thi, các điều kiện đảm bảo, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện với quyết tâm chính trị cao.

Cần tập trung các lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng và xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Đắk Nông

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số điểm để các cấp tập trung triển khai thực hiện: “Tiếp tục quán triệt yêu cầu được nêu ra trong chỉ thị của Bộ Chính trị, đó là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thước đo quan trọng nhất trong thực hiện Chỉ thị 05 vẫn là kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên cũng như đột xuất, cấp ủy các cấp đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy tư tưởng của Người để soi rọi, suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thực sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, coi trọng trao đổi, đối thoại, lắng nghe nhân dân, “nói đi đôi với làm” tạo động lực mới và sự chuyển biến đậm nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp, các ngành”.

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khen thưởng 48 cá nhân và 28 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Tin, ảnh: Thanh Nga

644
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?