HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hướng đến nền hành chính công "Phục vụ - kiến tạo"

Cập nhật ngày: 21/05/2019 | 09:59 GMT+7

Theo Sở Nội vụ, thời gian qua, các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011-2020 tại Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ đã được các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai đồng bộ, được thể hiện: Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời nhiều văn bản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm khu sản xuất rau thủy canh của Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Đắk Nông. Ảnh tư liệu

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được tỉnh xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, cùng với việc chú trọng công khai, minh bạch, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tạo thuận tiện nhất cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận với dịch vụ hành chính công. Trong đó tỉnh đang đẩy mạnh tinh thần chuyển từ cơ chế “xin-cho” trước đây sang cơ chế “phục vụ - kiến tạo”. Việc kịp thời thành lập Trung tâm Hành chính công cũng nhằm đáp ứng một cách tốt nhất cho mục tiêu này. Đến nay, toàn bộ TTHC cấp tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm.

Cùng với đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã cũng sớm được kiện toàn và hoạt động ổn định. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.670 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 3 và 4; đồng thời, đang triển khai thực hiện cập nhật trên hệ thống Một cửa điện tử và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Nhờ đó, kết quả giải quyết TTHC hàng năm đúng hẹn và trước hẹn đạt từ 95% trở lên.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng đã và đang được các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Việc xây dựng khung vị trí việc làm đối với cấp huyện được hoàn thành và đang hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Công tác tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm… bảo đảm tính nghiêm túc, công bằng.

Bên cạnh đó, Khung kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 vừa được UBND tỉnh phê duyệt và đã đưa ra nhiều hoạt động, phương án triển khai trên địa bàn. Phần mềm Một cửa điện tử hiện đã được áp dụng từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đã triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và 9001:2015; đồng thời, xây dựng Kế hoạch áp dụng ISO điện tử trên địa bàn tỉnh…

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Đắk Glong

Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC và có phương án cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết đối với những TTHC liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư. Công khai tiếp nhận và giải quyết TTHC, nghiêm túc thực hiện xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết TTHC trễ hẹn do lỗi của cơ quan hành chính Nhà nước.

Các TTHC sẽ được công bố, công khai kịp thời trên Phần mềm một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để thuận tiện tìm hiểu và truy cập thông tin. Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan nhà nước. Trong đó bảo đảm mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020.

Địa phương cũng sẽ tập trung hoàn thiện bản mô tả khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị và triển khai Đề án xác định vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức. Phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức được sắp xếp hợp lý, khoa học, phù hợp với năng lực, trình độ, bảo đảm từ  80% trở lên cán bộ công chức, viên chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm…

Đặc biệt, để hướng tới xây dựng nền hành chính công hiện đại, tỉnh quan tâm cân đối kinh phí để bố trí, đầu tư cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai khung chính quyền điện tử phiên bản 1.0. Chất lượng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 4 sẽ được nâng cao hơn nữa, nhằm hướng dẫn kịp thời người dân, doanh nghiệp đến với chính quyền điện tử.

 

 Tỉnh đã hoàn tất việc triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan Nhà nước. Theo đó, 100% các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã hiện đã vận hành tốt Phần mềm Văn phòng điện tử; trong đó, 100% văn bản đi, đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng và có khoảng 75% cán bộ công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi trong công việc.

 

Bài, ảnh: Lê Dung

1,614
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?