HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, nhiều lãnh đạo tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao

Cập nhật ngày: 13/12/2018 | 15:36 GMT+7

Chiều 13/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III đã tổ chức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2016-2021

Theo đó, 51/52 đại biểu đã tham gia bỏ phiếu tín nhiệm và danh sách lấy phiếu tín nhiệm gồm 30 người. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, khách quan theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định. Người được lấy phiếu tín nhiệm đã thực hiện đầy đủ các thủ tục như báo cáo, kê khai tài sản, gửi tài liệu có liên quan. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, các đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu để đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan và công tâm.

Các đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu để đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan và công tâm

Kết quả, nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao. Trong đó, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 92,1% tổng số đại biểu có mặt; đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 88,2%; đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 78,5%; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 86,2%; đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 76,5%; đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 86,3%...

Theo đồng chí Lê Diễn, đây là kết quả cơ bản, nói lên phần nào sự nỗ lực của từng cán bộ lãnh đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Qua đây, các cán bộ lãnh đạo cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại những hạn chế của mình trong hoạt động để từng bước khắc phục.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Lê Diễn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 92,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 90,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 88,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 86,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

3. Ông K’Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 68,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 67,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 27,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 26,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 86,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 84,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Ông Hà Trung Ký, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 74,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 73% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 23,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Lê Kim Huy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 78,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 76,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 21,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 21,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 80,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 78,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 17,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 17,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Hoàng Viết Chấn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 51% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 78,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 76,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 17,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 17,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 76,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 75% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 19,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

11. Ông Cao Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 86,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 84,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 13,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 13,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

12. Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 54% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 51,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 42,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 54,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 53,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 32,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Nguyễn Văn An, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 58,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 57,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 39,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 38,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,96% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 1,92% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 45% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 43,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 42,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

16. Ông Nguyễn Tấn Bi, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 47% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 46,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 43,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 42,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 9,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 9,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

17. Ông Phạm Ngọc Danh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 19,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 56,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 55,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 23% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

18. Ông Đặng Gia Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 39,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 38,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 11,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

19. Ông Phan Đình Hiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 39,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 38,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 15,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 15,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

20. Ông Võ Văn Hùm, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 43,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 42,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

21. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 70% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 67,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 21,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

22. Ông Đoàn Văn Quỳnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 58,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 57,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 37,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 36,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

23. Ông Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 5,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

24. Ông Lê Sĩ Tuân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 11 phiếu (chiếm 21,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 21,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 56,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 55,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 21,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 21,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

25. Ông Hoàng Công Thắng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 37,3% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 36,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 28 phiếu (chiếm 54,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 53,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

26. Ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 5,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

27. Ông Đàm Quang Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 12 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 23,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 56,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 55,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 19,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 19,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

28. Ông Lưu Văn Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 72,6% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 71,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 23,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 3,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

29. Ông Trần Đình Vinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 49% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 48,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 45,1% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 44,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 5,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

30. Ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 41,2% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 40,4% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 52,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 51,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu, chiếm 5,8% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,101
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?