HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (khóa XI)

Cập nhật ngày: 17/10/2019 | 10:08 GMT+7

* Làm rõ nguyên nhân yếu kém, hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2019.

Sáng 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2019; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ nguyên nhân yếu kém, hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2019

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn cho rằng, Hội nghị lần thứ 17 rất quan trọng, bởi năm 2019 là năm cơ bản quyết định các chỉ tiêu để năm 2020 về đích các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Do đó, các đại biểu tập trung bám sát nội dung, chương trình, các báo cáo để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm 2019. Hội nghị cần thảo luận, làm rõ nguyên nhân yếu kém, hạn chế, nhất là vai trò, trách nhiệm của các ngành, địa phương, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, cách làm sáng tạo, quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, nhất là trong thu ngân sách nhà nước; nguồn lực nào để bảo đảm tốc độ tăng trưởng nền kinh tế; khắc phục tình trạng giải ngân nguồn vốn đầu tư chậm, giải ngân không hết; việc xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư trong giải ngân nguồn vốn chậm; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; phát triển du lịch chưa có sản phẩm cụ thể, nghèo nàn, không níu chân được du khách; việc xóa đói giảm nghèo chưa bền vững... Đối với các dự thảo sơ kết, tổng kết nghị quyết của Tỉnh ủy, cùng với đánh giá kết quả đạt được thì cần thảo luận, đề xuất giải pháp có tính đột phá, mang tính khả thi cao để thực hiện trong thời gian tới; trong đó phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành hội nghị

Theo chương trình, trong buổi sáng, Hội nghị nghe dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2019. Hội nghị cũng đi sâu bàn thảo một số nội dung, chuyên đề quan trọng khác gồm: Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 05, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư, giai đoạn 2026-2020; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02, ngày 15/11/2010 của Tỉnh ủy về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản của tỉnh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05, ngày 10/8/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2019

Hội nghị cũng thông qua Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Bá Ba, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Gia Nghĩa; Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân của tỉnh có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Diễn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019

Đồng chí Lê Diễn trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Bá Ba, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Gia Nghĩa

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2019

Tin, ảnh: Phan Tân

1,522
Viết bình luận mới