HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ nhiều vụ việc, kết luận rõ ràng

Cập nhật ngày: 09/07/2018 | 09:16 GMT+7

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ công tác toàn khóa, trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy các cấp đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng (TCĐ) cấp dưới, đảng viên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS). Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp cũng nâng cao chất lượng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS.

Theo đó, công tác KTGS tập trung vào việc TCĐ, đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhận giao khoán đất rừng theo Nghị định 135 của Chính phủ...

Cụ thể, Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình KTGS 4 TCĐ. Các huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra gắn với trách nhiệm 40 cán bộ, đảng viên; giám sát chuyên đề 21 TCĐ gắn với trách nhiệm của 18 đảng viên. Ban thường vụ huyện ủy và tương đương, đảng ủy cơ sở và chi bộ đã tổ chức kiểm tra 1.296 đảng viên (tăng 913 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017), 113 TCĐ (tăng 32 TCĐ so với cùng kỳ năm 2017); trong đó, có 195 cấp ủy viên các cấp.

Qua kiểm tra, kết luận 1.255 đảng viên, 107 TCĐ thực hiện tốt; 41 đảng viên, 6 TCĐ thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 109 đảng viên (tăng 68 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017), 28 TCĐ (tăng 9 TCĐ so với cùng kỳ năm 2017); trong đó có 35 cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, kết luận 109 đảng viên, 28 TCĐ thực hiện tốt nội dung được giám sát.

UBKT các cấp đã kiểm tra 56 đảng viên (tăng 5 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017), 10 TCĐ cấp dưới (tăng 5 TCĐ  so với cùng kỳ năm 2017) khi có dấu hiệu vi phạm. Trong tổng số đảng viên được kiểm tra có 19 cấp ủy viên các cấp (3 tỉnh ủy viên, 3 huyện ủy viên và tương đương, 9 đảng ủy viên, 4 chi ủy viên). Nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm thuộc vào những lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh sai phạm như: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đất đai, tài nguyên, khoáng sản… Qua kiểm tra, kết luận 53 đảng viên, 8 TCĐ có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 42 đảng viên, 5 TCĐ và đã thi hành kỷ luật 41 đảng viên, 5 TCĐ.

Song song đó, cấp ủy và UBKT các cấp cũng đã quyết định thi hành kỷ luật 129 đảng viên (tăng 76 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017) gồm: khiển trách 86 người, cảnh cáo 23 người, cách chức 6 người và khai trừ 14 đảng viên. Trong đó, cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật 27 người. Ngoài ra, có 7 đảng viên bị xử lý pháp luật và 8 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng. Thông qua đơn thư tố cáo, phản ánh, UBKT các cấp cũng xử lý kỷ luật 4 đảng viên.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác KTGS cơ bản bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng, phát hiện được nhiều bất cập về cơ chế và đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Qua KTGS đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ ra những sai phạm khuyết điểm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các TCĐ và đảng viên sai phạm. Chương trình, kế hoạch KTGS đã khắc phục được được tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra. Việc thi hành kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Đặc biệt, tỉnh đã xem xét, xử lý nghiêm minh theo phương châm “không có vùng cấm” đối với cán bộ, đảng viên thực thi công vụ vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có người thân nhận khoán đất rừng sai đối tượng, để mất rừng, sử dụng đất rừng không đúng mục đích. UBKT Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ nhiều vụ việc, kết luận rõ ràng; trong đó có vụ việc thể hiện quyết tâm chính trị cao về kỷ luật trong giai đoạn hiện nay. Thông qua đó đã tạo dấu ấn tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Lam Giang

777
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?