HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kỷ niệm 108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2019): Sự kiện vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc

Cập nhật ngày: 05/06/2019 | 09:27 GMT+7

108 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng ý nghĩa to lớn của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị và luôn mang tính thời sự sâu sắc.

Bến Nhà Rồng - nơi cách đây 108 năm Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu

Ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới vừa tròn 21 tuổi tự giới thiệu là Văn Ba xin làm phụ bếp, đã rời Tổ quốc trên con tàu Admiral Latouche Tréville bắt đầu cuộc hành trình 30 năm ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại.

Tìm thấy con đường giải phóng dân tộc, Người đã trở về lãnh đạo Nhân dân ta đứng lên tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đi theo con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối.

Đã 108 năm trôi qua, nhưng có thể nói, sự kiện ngày 5/6/1911 không chỉ là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của quá trình tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành mà còn là sự kiện quan trọng trong tiến trình cách mạng nước ta. Trong quá trình đó, trên cơ sở tiếp nhận những giá trị văn hóa, văn minh nhân loại và nắm bắt được xu thế phát triển trong thời đại mới, thông qua con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn, Việt Nam đã kết hợp thành công sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem đến những thắng lợi vĩ đại cho cách mạng Việt Nam trong hơn một thế kỷ qua.

Với thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Nhân dân Việt Nam còn góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới, làm cho thế kỷ XX trở thành thế kỷ phi thực dân hóa, thúc đẩy lịch sử loài người tiến lên theo hướng tiến bộ. Bởi vậy, kiên trì con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn không chỉ giữ vững mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc và cho mỗi người dân Việt Nam, mà còn là giữ vững các nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng nước ta để đất nước tiếp tục tiến bước mạnh mẽ, nhằm hoàn thiện những mục tiêu vì dân tộc, vì con người Việt Nam.

Với những ý nghĩa đó, sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của Bác mãi là tấm gương sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước, cho Nhân dân. Học theo gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân trong tỉnh cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là nỗ lực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ vì lợi ích dân tộc, Nhân dân và của đất nước.

Bình Minh

994
Viết bình luận mới