HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Lấy sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân làm mục tiêu cơ bản cho các hoạt động của Mặt trận

Cập nhật ngày: 05/07/2019 | 09:42 GMT+7

Nhân dịp Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 2024, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông về một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng trong thời gian tới.

Ông Điểu Xuân Hùng

PV: Thưa ông, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ III đã đề ra. Vậy, ông đánh giá kết quả nào thể hiện rõ nhất vai trò, chức năng của tổ chức Mặt trận?

Ông Điểu Xuân Hùng: Nhiệm kỳ 2014-2019, nhiều nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ III đề ra đều được Mặt trận các cấp thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Tiêu biểu như các cuộc vận động, phong trào: Vì người nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; an sinh xã hội; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giám sát, phản biện xã hội…

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động trên 15 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó vận động vào Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp trên 13 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới gần 500 căn nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm gia đình phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh và giúp học sinh nghèo có điều kiện đến trường; tặng 70.560 suất quà trị giá trên 22 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 19,26% năm 2015 còn khoảng 13,51% năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều).

Trong giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã chủ trì triển khai được 193 cuộc giám sát. Các cuộc giám sát đều có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện chế độ, chính sách, bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tạm cư, thực hiện quy hoạch, dự án còn để kéo dài nhiều năm, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chính sách ưu đãi người có công, xây dựng nông thôn mới...

Điểm mới nổi bật đáng ghi nhận và tiếp tục cần được duy trì đó chính là Mặt trận đã tổ chức tốt hơn các cuộc đối thoại với Nhân dân cũng như theo sát các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc trả lời đơn thư, kiến nghị của Nhân dân. Cái thứ hai là  trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội điểm của các huyện, thị xã đều có Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn trực tiếp xuống dự với bà con. Việc làm này không chỉ là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với Nhân dân mà còn là dịp để cán bộ, lãnh đạo gần dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, phát huy tinh thần lắng nghe dân của cấp ủy, chính quyền.

Chính những hoạt động này đã góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Mặt trận các cấp còn những hạn chế gì, thưa ông?

Ông Điểu Xuân Hùng: Phải thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt, nhưng công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là nội dung và phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc còn chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới. Công tác phối hợp giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp gặp nhiều khó khăn, chất lượng, hiệu quả giám sát có lúc chưa cao.

Chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa đồng đều, có nơi còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp chưa được toàn diện, sâu rộng. Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên có lúc thiếu đồng bộ. Năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận còn hạn chế so với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Ông Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (bên trái) gặp gỡ trao đổi với người dân bon Đắk R'Moan, xã Đắk R'moan (Gia Nghĩa) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

PV: Đại hội lần này có những điểm gì mới so với các đại hội trước, thưa ông?

Ông Điểu Xuân Hùng: So với đại hội lần trước, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 có nhiều điểm mới. Đó là giảm số ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh (nhiệm kỳ trước 75, nhiệm kỳ này 67 ủy viên); chú trọng hiệp thương ủy viên là người ngoài Đảng, ủy viên là nữ và người tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo.

Đặc biệt, nhiệm kỳ này, tỉnh thực hiện chủ trương của Trung ương là Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN. Trong chương trình hành động cả nhiệm kỳ, chúng tôi cũng nhấn mạnh là lấy sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân làm mục tiêu cơ bản cho các hoạt động của Mặt trận. Các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể hơn.

Ông Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà Tết Nguyên đán 2019 cho người nghèo huyện Đắk R'lấp 

PV: Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện là gì, thưa ông?

Ông Điểu Xuân Hùng: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ các cấp đã chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình trong việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng địa phương vượt qua những khó khăn, thách thức. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ của mình, thời gian tới, MTTQ các cấp cần tập trung vào 5 nội dung chính.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần duy trì thường xuyên và ngày càng thực chất hơn việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương đến với Nhân dân để tạo sự đồng thuận, đoàn kết; đồng thời trân trọng lắng nghe, phản ánh và đồng hành, chia sẻ với những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo Nhân dân. Trong công tác dân tộc, tôn giáo, MTTQ các cấp cần thường xuyên sâu sát, gắn bó để nắm bắt tâm tư, tình cảm và giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo; quan tâm phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện về cơ chế, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ ba, đẩy mạnh việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. MTTQ các cấp cần tiếp tục xây dựng cơ chế, phương pháp và quy trình để phát huy thực sự vai trò giám sát của mỗi người dân và cộng đồng dân cư; tập trung giám sát, phản biện xã hội trực diện đối với những nội dung, lĩnh vực cử tri, Nhân dân và xã hội quan tâm, bức xúc.

Thứ tư, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân, chú trọng và phát huy vai trò, sự gắn kết của các tổ chức thành viên để tạo nên sự đa dạng, sức mạnh tổng hợp trên lĩnh vực này.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới một cách thực chất hơn về nội dung, phương thức hoạt động trong hệ thống MTTQ các cấp; coi trọng củng cố về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, phát huy vai trò của các hội đồng, ban tư vấn, các cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Mặt trận các cấp. Hoàn thiện cơ chế phối hợp, phát huy hiệu quả trong thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Hoàng Hoài thực hiện

2,136
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đắk Nông có nên tiếp tục cho nghỉ học để phòng, chống Covid-19 hay không?