HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Mặt trận góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với chính quyền

Cập nhật ngày: 18/11/2019 | 09:39 GMT+7

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh Đắk Nông đã từng bước thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Thời gian qua, chính quyền và người dân xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) đã đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển. Ảnh: Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư  xã Quảng Tín. Ảnh: Hồng Duyên

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Mặt trận các cấp chú trọng triển khai thực hiện, với việc thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, đấu tranh PCTN. Cụ thể, Mặt trận các cấp phối hợp tuyên truyền các bộ luật, văn bản của Trung ương, địa phương về công tác PCTN, lãng phí.

Mặt trận cũng tiến hành đăng tải các văn bản tuyên truyền về công tác PCTN, lãng phí trên website, các tờ thông tin công tác mặt trận và các đoàn thể, phát hành tờ rơi, treo panô, áp phích tuyên truyền tại trụ sở MTTQ, các đoàn thể các cấp và nhà văn hóa các thôn, buôn, bon… Toàn tỉnh hiện cũng duy trì hoạt động có hiệu quả 125 nhóm nòng cốt, 18 câu lạc bộ pháp luật, 29 mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở…

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên hướng dẫn Mặt trận các cấp thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, tố cáo, tạo điều kiện tốt nhất để người dân phản ánh thông tin tới Mặt trận, chính quyền các cấp. Việc nắm bắt tâm tư, ý kiến của người dân thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, nhất là thông tin về PCTN cũng được thực hiện thường xuyên. Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên;

Thực hiện Quyết định số 964-QĐ/TU ngày 5/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mặt trận đã xây dựng kế hoạch giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên bảo đảm nội dung, phạm vi, hình thức theo đúng quy định. Mặt trận cũng tiếp nhận, chủ động xử lý thông tin, tham mưu đề xuất cấp ủy hướng xử lý phù hợp, bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả.

Đại diện các tổ chức trong thôn ký kết thi đua năm 2020 tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 3, xã Nam Bình (Đắk Song)

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh luôn xác định, giám sát, phản biện xã hội là một trong những hoạt động góp phần quan trọng trong đấu tranh PCTN. Vì vậy, hoạt động giám sát, phản biện xã hội luôn được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN.

Ngoài ra, hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng sát với yêu cầu thực tế tại địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 71 Ban thanh tra nhân dân và 65 Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Hệ thống Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, góp phần giữ gìn đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Các ban này đã tổ chức 142 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 18 vụ việc, chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ 90%. Toàn tỉnh cũng xây dựng 609 tổ hòa giải với hơn 3.560  thành viên, tham gia hòa giải 321 vụ, hòa giải thành công 296 vụ chiếm tỷ lệ 94%.

 

Từ năm 2018 đến nay, Mặt trận các cấp đã tổ chức được khoảng 300 cuộc giám sát cũng như cử đại diện tham gia 203 cuộc giám sát của các tổ chức thành viên và cơ quan Nhà nước. Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đều có văn bản kiến nghị đến các cơ quan có liên quan để phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện tốt công tác PCTN trên địa bàn. Bằng nhiều hình thức, MTTQ và các đoàn thể các cấp đã tham gia góp ý và phản biện vào 262 dự thảo văn bản; tổ chức 15 cuộc đối thoại trực tiếp, góp ý 153 nội dung xây dựng Đảng, chính quyền…

 

Cùng với hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền các cấp, các ngành đã có những chuyển biến tích cực, chú trọng việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa người khiếu kiện, người bị khiếu kiện với cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện đông người, phức tạp.

Đến nay, Mặt trận các cấp đã tiếp 152 lượt công dân đến phản ánh, gửi đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận 131 đơn thư các loại. Thông qua tiếp công dân, MTTQ đã hướng dẫn, tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với chính quyền các cấp.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,760
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?