HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Mặt trận phát huy vai trò, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân

Cập nhật ngày: 03/07/2019 | 08:52 GMT+7

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân là một trong những hoạt động nổi bật của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ qua.

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức, người dân có điều kiện phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến các cấp chính quyền. Ảnh: Phan Tân

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Để phát huy vai trò, vị thế của mình, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Giai đoạn 2014-2019, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,49%. Mặt trận các cấp cũng hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; đồng thời phối hợp bầu 789 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Công tác giám sát và phản biện xã hội đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, làm chuyển biến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Mặt trận các cấp đã chủ trì triển khai được 193 cuộc giám sát. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức giám sát được 16 cuộc với 9 nội dung tại 16 cơ quan, đơn vị.

Cấp huyện, thị xã tổ chức giám sát được 62 cuộc với 20 nội dung tại 62 cơ quan, đơn vị. Cấp xã tổ chức giám sát được 115 cuộc với 35 nội dung tại 115 cơ quan, đơn vị. Các cuộc giám sát đều có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện chế độ, chính sách, bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, thực hiện quy hoạch, dự án, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chính sách ưu đãi người có công, xây dựng nông thôn mới…

Một số MTTQ cấp huyện đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và lựa chọn nội dung giám sát. Điển hình, MTTQ huyện Krông Nô giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm, tham gia góp ý kiến đối với các chức danh do HĐND bầu thông qua ý kiến của cử tri. Hàng năm, MTTQ huyện phối hợp khảo sát, đánh giá chất lượng phân loại đại biểu HĐND…

MTTQ huyện Đắk Song giám sát đối với đảng viên sinh hoạt ở khu dân cư và thành lập tổ giám sát đảng viên sinh hoạt ở khu dân cư ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức An và thôn 11, xã Nam Bình. MTTQ huyện Đắk Mil thực hiện giám sát việc thực hiện thu chi các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và biên chế sự nghiệp giáo dục tại các trường học…

Công tác phản biện xã hội cũng được Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp tổ chức thực hiện tốt. Mặt trận các cấp đã tham gia góp ý vào hơn 300 dự thảo văn bản của Trung ương, tỉnh và tổ chức 8 hội nghị phản biện xã hội, 9 cuộc đối thoại trực tiếp, góp ý 153 nội dung về xây dựng Đảng, chính quyền.

Năm 2015, Mặt trận các cấp đã tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và tổ chức hội nghị phản biện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Hầu hết các tầng lớp Nhân dân tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc làm cơ sở để giúp các cấp ủy đảng xây dựng văn kiện sát với thực tiễn, đa chiều.

Phát huy quyền, trách nhiệm của người dân

Bên cạnh đó, hàng năm Mặt trận các cấp còn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phát huy quyền, trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và người dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng được thực hiện đầy đủ, toàn diện và sâu sắc. Hàng năm, Mặt trận các cấp phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở để cấp trên có hướng giải quyết và trả lời.

Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp. Thông qua việc tiếp công dân, Mặt trận các cấp xem xét, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời thể hiện rõ vai trò của Mặt trận là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được chú trọng. Đến nay, ngoài việc tổ chức 482 hội nghị tuyên truyền với hơn 37.542 người tham gia, toàn tỉnh còn duy trì, thành lập được 125 nhóm nòng cốt, 18 câu lạc bộ pháp luật, 29 mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở...

Với việc chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong Nhân dân, vai trò, vị trí, trách nhiệm của MTTQ ngày càng được nâng cao, xứng đáng là tổ chức đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.

Hoàng Hoài

866
Viết bình luận mới