HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Mặt trận phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Cập nhật ngày: 12/03/2018 | 10:27 GMT+7

Thời gian qua, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia vào việc chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS). Từ đó, góp phần làm chuyển biến quan trọng nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy dân chủ xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Tuyến đường bê tông ở thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân (Krông Nô) được xây dựng khi có sự bàn bạc, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và nhân dân

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành nội quy tiếp công dân theo Thông tri số 02 ngày 12/2/2015 của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời, Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng được hướng dẫn về đẩy mạnh việc thực hiện QCDCCS, nhất là chú trọng những quy định của chính quyền địa phương liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Các tổ chức chính trị-xã hội hướng dẫn đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện QCDCCS, kịp thời cung cấp, nắm bắt thông tin từ cơ sở, chú trọng công tác đối thoại, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, người lao động.

Khi nhân dân được quyền tham gia bàn bạc, quyết định thì các phần việc đề ra được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng. (Ảnh: Nhân dân thôn 10B, xã Đắk Lao (Đắk Mil) tự nguyện san ủi mặt bằng, mở rộng để làm đường bê tông)

Năm 2017, MTTQ tỉnh tổ chức 9 đợt tiếp công dân tại cơ quan; đồng thời tiếp nhận 42 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó 18 đơn được chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Số đơn còn lại chưa chuyển vì có đơn có cùng một nội dung nhưng công dân gửi nhiều lần và đơn đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi.

Thông qua tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, MTTQ và các đoàn thể đã hướng dẫn, giải thích để công dân hiểu, thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo cũng như thực hiện các quyết định đã giải quyết đúng pháp luật. Mặt trận còn đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của các cơ quan có thẩm quyền.

 

Năm 2017, MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức 8 cuộc đối thoại với các tầng lớp nhân dân về những vấn đề bức xúc nhất đang được nhân dân quan tâm như đền bù, giải tỏa, tái định cư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường…

Các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã cũng thực hiện khá tốt yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cụ thể, các ban đã tổ chức được 243 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 35 vụ việc, chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết 16 vụ việc...

Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, triển khai trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về QCDCCS. Cụ thể, MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại các huyện Đắk Song, Đắk Glong và Chư Jút; việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; trồng rừng; an ninh trật tự tại điểm nóng Đắk Ngo (Tuy Đức).

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, MTTQ các huyện phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhằm kịp thời giải quyết những nội dung phát sinh. Hoạt động giám sát cũng bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân và dư luận xã hội phản ánh.

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, MTTQ và các đoàn thể đã tập hợp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền, các ngành, cơ quan hữu quan và kiến nghị tại kỳ họp HĐND các cấp. Những vấn đề bức xúc mà nhân dân phản ánh nhiều là ô nhiễm môi trường, giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, các bất cập trong thực hiện chính sách…

Hội trường thôn 13, xã Đắk Lao (Đắk Mil) được xây dựng dựa trên tinh thần đoàn kết, thống nhất của nhân dân

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ được quy định trong QCDCCS. Mặt trận các cấp, tổ chức thành viên cũng làm tốt vai trò đại diện cho nhân dân, bảo đảm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các chương trình, phần việc ở địa phương như xây dựng nông thôn mới, hội trường, đường làng ngõ xóm, Mặt trận đều phối hợp tổ chức họp dân, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân rồi mới tiến hành làm.

Việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước được bàn bạc dân chủ, mọi người dân được quyền tham gia ý kiến, tạo được sự đồng thuận cao. Tại nhiều địa phương, nhân dân trở thành “tai mắt” của tổ chức, xem xét, đánh giá hoạt động, việc làm của đội ngũ cán bộ, viên chức.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

415
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?