Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực trên mạng xã hội

Cập nhật ngày: 16/09/2020 | 10:04 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Thời gian qua, Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong đấu tranh với các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Công việc tự giác, thường xuyên

Theo Bí thư Đoàn Khối Trần Văn Hải, Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn xác định, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch là công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ của tỉnh tham gia buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh” trong lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: Đặng Hiền

Từ đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên được đẩy mạnh, thông qua các hình thức như hội nghị, tọa đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ...Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên trước những diễn biến phức tạp và luận điệu chống phá, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên được chú trọng hơn.

Bên cạnh đó, Đoàn Khối từng bước chú trọng triển khai các biện pháp nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hại của các thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng, từ đó xây dựng lực lượng nòng cốt, tuyên truyền vận động tuổi trẻ tham gia đấu tranh với các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Từ năm 2019 đến nay, Đoàn Khối đã tổ chức được 2 diễn đàn “Tuổi trẻ Đoàn Khối tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn”. Việc mở các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng cho cán bộ đoàn và đưa chủ đề “tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng” vào nội dung thảo luận trong các cuộc hội họp được chú trọng.

Tháng 7/2019, Đoàn Khối đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ với 12 thành viên là cán bộ đoàn có tinh thần trách nhiệm, hăng hái, nhiệt tình, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tuy mới đi vào hoạt động được gần 1 năm, song các thành viên câu lạc bộ đã bước đầu phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng.

Cụ thể, Câu lạc bộ tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, phát triển thành viên và đăng tải, chia sẻ thông tin có định hướng trên nhóm Facebook “Đắk Nông xanh” của Đảng ủy Khối. Đến nay, diễn đàn đã có hơn 2.200 thành viên tham gia. Tỷ lệ đoàn viên các cơ sở đoàn tham gia đạt 60%, đăng tải trên 200 tin, bài, hình ảnh về gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, các hoạt động phong trào của Đoàn và tích cực bình luận có tính chất định hướng trên diễn đàn.

Cùng với công tác tuyên truyền, hoạt động đấu tranh với các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc được Câu lạc bộ Lý luận trẻ thực hiện thường xuyên. Hàng tuần, khi có yêu cầu, Câu lạc bộ đều triển khai cho các thành viên thao tác báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đối với các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc để cùng các lực lượng bóc gỡ các tài khoản này.

Bước đầu, Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã cùng các lực lượng đấu tranh, bóc gỡ trên 40 tin, bài, hình ảnh, clip có nội dung xấu, độc, phản động. Từ kết quả hoạt động của câu lạc bộ, Đoàn Khối thí điểm xây dựng được 1 mô hình “Tổ tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng” tại Chi đoàn các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy.

Tiếp tục đổi mới phương thức

Cũng theo Bí thư Đoàn Khối Trần Văn Hải, công tác tuyên truyền đấu tranh trên không gian mạng rất quan trọng. Bởi hiện nay, đa phần đoàn viên, thanh niên đều sử dụng mạng xã hội, nên nếu không có định hướng tư tưởng, lập trường vững vàng thì sẽ khó tránh khỏi việc chia sẻ những thông tin sai trái.

Do đó, nhiệm vụ của Đoàn Khối trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức sinh động, đa dạng và màu sắc.

Cùng với việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng internet, mạng xã hội, các cấp đoàn thường xuyên cung cấp thông tin định hướng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên về sử dụng mạng xã hội, nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhất là ứng xử văn hóa và có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Với phương châm “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực trên mạng xã hội”, các cấp đoàn kiên trì đôn đốc, động viên đoàn viên, thanh niên, các cơ sở đoàn tích cực đăng tải, chia sẻ những việc làm tốt, gương điển hình, mô hình tốt, cách làm hay trên trang facebook của Đoàn, tài khoản facabook cá nhân cũng như trên Diễn đàn Đắk Nông xanh.

 Ngoài ra, Đoàn Khối cũng hướng dẫn hoạt động cho mô hình “Tổ tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng” tại Chi đoàn các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy, rút kinh nghiệm, xem xét nhân rộng ra các tổ chức cơ sở đoàn, hội tụ đủ điều kiện, nhân lực, để tạo sức lan tỏa cho hoạt động tuyên truyền, đấu tranh.

Hoàng Bảo

1,205
Viết bình luận mới