HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Ngành Kiểm tra của Đảng trưởng thành qua 15 năm

Cập nhật ngày: 10/01/2019 | 09:05 GMT+7

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, đã góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giáo dục, phòng ngừa hạn chế vi phạm, đồng thời giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đội ngũ cán bộ được kiện toàn

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) lâm thời Tỉnh ủy Đắk Nông được chỉ định và thành lập theo Quyết định số 882-QĐ/NSTW, ngày 26/12/2003 của Bộ Chính trị ban đầu với 9 thành viên, cán bộ, công chức chủ yếu được điều động từ tỉnh Đắk Lắk. Trải qua các nhiệm kỳ của đại hội, đội ngũ cán bộ, công chức và bộ máy của UBKT các cấp không ngừng được kiện toàn, củng cố, bổ sung để bảo đảm chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Hiện nay, toàn ngành có 139 cán bộ, công chức, trong đó cấp UBKT Tỉnh ủy có 31 đồng chí; cấp ủy huyện tương đương có 37 đồng chí; cấp cơ sở có 71 đồng chí. Trình độ chuyên môn, trên đại học có 6 đồng chí; đại học 76 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị, cử nhân, cao cấp 56 đồng chí; trung cấp 17 đồng chí.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 11 đồng chí, trong đó 9 đồng chí ủy viên chuyên trách và 2 đảng viên kiêm nhiệm. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức UBKT các cấp hiện nay cơ bản được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn, nhiều đồng chí có trình độ thạc sỹ và trình độ lý luận chính trị; thường xuyên được tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng do Trung ương và tỉnh tổ chức, để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện hiệu quả, chất lượng công việc được giao.

Tại buổi làm việc với Huyện ủy Cư Jút, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị huyện Cư Jút thực hiện các nghị quyết của Đảng theo tinh thần cái gì đã rõ thì quyết tâm làm, cái gì chưa rõ thì chờ hướng dẫn. Ảnh: Phan Tân

Đạt nhiều kết quả

Thời gian qua, ngoài làm tốt công tác tham mưu, trong thực hiện nhiệm vụ, UBKT các cấp đã gắn công tác kiểm tra với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ ở từng thời điểm, gắn công tác kiểm tra với xây dựng nội bộ Đảng, xây dựng tổ chức, bộ máy; thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước với phương châm “trị bệnh cứu người” lấy “xây là chính”; kịp thời ngăn chặn khuyết điểm từ khi mới manh nha của tổ chức đảng và đảng viên; kiên quyết, kiên trì trong xem xét, xử lý, không có “vùng cấm”, ngoại lệ trong xem xét, kỷ luật cán bộ, đảng viên. UBKT các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, đảng viên giữ cương vị cao được phát hiện, kết luận, xử lý kịp thời; thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Sau kết luận, xử lý đã kịp thời công khai, thông cáo báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi nhằm củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng…

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của ngành thời gian qua đã được cấp trên ghi nhận và tặng những phần thưởng quý báu. Năm 2008, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “đã có thành tích từ năm 2005 đến năm 2007 trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2014; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2016. Nhiều năm liền UBKT Tỉnh ủy được UBKT Trung ương tặng Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc và bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác. Nhiều cá nhân được UBKT Trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng ngành Kiểm tra Đảng tỉnh bức trướng với dòng chữ “Chủ động, bản lĩnh, chính xác, hiệu quả”.

 

Tính từ năm 2016 đến tháng 6/2018, UBKT các cấp đã kiểm tra trên 357 đảng viên và 31 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó cấp ủy viên các cấp 116 đồng chí, chiếm 32,49%. Qua kiểm tra, kết luận có 322 đảng viên và 27 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật đối với 246 đảng viên và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật đối với 12 tổ chức đảng và đã thi hành kỷ luật. Cấp ủy và UBKT các cấp xử lý kỷ luật đối với 546 đảng viên và 16 tổ chức đảng vi phạm trong thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm, tài chính, xây dựng cơ bản…

 

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong 15 năm qua rút ra một số bài học kinh nghiệm, thứ nhất phải không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Các tổ chức đảng phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đảng viên và các tổ chức đảng phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy phải bằng các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, để làm cơ sở có tính nguyên tắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải bằng chương trình, kế hoạch toàn khóa và hằng năm, tiến hành toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư, người đứng đầu các tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc trực tiếp tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

Ba là, hoạt động kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị với tinh thần "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả" để phòng ngừa vi phạm, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát phải giữ đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ.

Bốn là, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp phải thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện, tổ chức bộ máy phải được thường xuyên kiện toàn, bảo đảm ngang tầm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực và phương pháp công tác là một yêu cầu quan trọng để ngành Kiểm tra của Đảng vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đường Hồng Thắng

838
Viết bình luận mới