HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Ngành Nông nghiệp nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý

Cập nhật ngày: 29/10/2019 | 10:00 GMT+7

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Sở Nông nghiệp – PTNT đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Kỳ 1: Đồng thuận, nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao

Trên cơ sở bám sát tinh thần các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết số 19, Đảng ủy Sở Nông nghiệp-PTNT ban hành các Chương trình hành động số 88 và số 89, để đưa nghị quyết đi vào thực tiễn ở lĩnh vực của mình.

Ông Lê Trọng Yên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT phân công công việc cho các cán bộ của Sở

Tạo được sự đồng thuận

Sở Nông nghiệp- PTNT sớm tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết và các chương trình hành động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nên tạo được sự đồng thuận cả trong nhận thức và hành động của toàn ngành. Đồng thời, việc lấy ý kiến về xây dựng Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp - PTNT cũng được triển khai sớm, bảo đảm công khai, minh bạch và được đồng thuận ngay từ đầu.

Trên cơ sở đó, ngày 4/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1970 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19. Ông Lê Trọng Yên, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT cho biết: Đề án của sở đã bám sát và đúng mục đích, yêu cầu nội dung các nghị quyết Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh. Đề án nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong ngành. Việc góp ý được công khai trên trang thông tin điện tử của sở và bằng hòm phiếu không cần ghi họ tên để mọi người mạnh dạn bày tỏ ý kiến.

Bộ máy đã tinh gọn hơn

Sau khi đề án được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nông nghiệp-PTNT nhanh chóng triển khai thực hiện đề án và được tỉnh đánh giá là một trong những ngành chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ, với việc sáp nhập bộ máy rất tinh gọn.

Cụ thể, trước đây, Sở Nông nghiệp-PTNT có 6 phòng nhưng khi thực hiện đề án thì cắt giảm được 2 phòng. Hiện nay, sở còn 4 phòng gồm: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra  sở. Đáng chú ý, thanh tra của 4 chi cục gồm Chi cục Phát triển trồng trọt, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn được sáp nhập với Thanh tra sở để tránh sự chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và phân định rõ thế nào là thanh tra, thế nào là kiểm tra.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh trồng rau thủy canh và chuyển giao công nghệ đến các cơ sở

Đối với các chi cục quản lý Nhà nước chuyên ngành, Sở Nông nghiệp-PTNT thực hiện hợp nhất 3 chi cục gồm: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản để thành lập Chi cục Phát triển nông nghiệp. Chi cục Kiểm lâm sáp nhập từ Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm.

Sau khi kiện toàn sắp xếp, Sở Nông nghiệp-PTNT hiện còn 4 chi cục, giảm 2 chi cục so với trước đây. Nhiệm vụ của chi cục chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn. Điển hình, Chi cục Thủy lợi trước 4 phòng thì nay chỉ có 2 phòng. Cơ cấu các phòng phải từ 5 người trở lên mới thành lập phòng.

Các đơn vị trực thuộc các bộ phận trực thuộc chi cục cũng được tinh gọn. Cụ thể, Đội Kiểm lâm cơ động và Đội Phòng, chống cháy rừng thành Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng, chống cháy rừng và giải thể Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp. Sở đã giảm 7 phòng trực thuộc chi cục, hợp nhất 6 trạm kiểm dịch thực vật, động vật thành 3 trạm.

Nhờ sự hỗ trợ của ngành Nông nghiệp, Hợp tác xã Đắk Tân (Gia Nghĩa) ứng dụng khoa học trồng bí cung cấp hạt giống cho thị trường

Con người cũng được tinh giản

Không chỉ tinh gọn về bộ máy quản lý mà con người cũng được tinh giản. Sau khi thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, Sở Nông nghiệp – PTNT giảm 34 cán bộ cấp trưởng phòng, phó phòng, các đội trưởng, phó giám đốc ban quản lý rừng, các trạm trưởng thuộc các chi cục. Trước đây, sở có 3 chi cục với 3 chi cục trưởng, 6 chi cục phó thì bây giờ chỉ  có 1 chi cục trưởng và 2 chi cục phó. Đặc biệt, sở chuyển giao nguyên trạng các Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi-thú y, Trạm khuyến nông về trực thuộc UBND các huyện, thị xã để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật (mỗi huyện trước đây có 3 trạm).

Ông Lê Trọng Yên cho biết: Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động từ loại hình đơn vị sự nghiệp do ngân sách chi thường xuyên thành đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên, tiến tới bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị quyết 19 và có các lộ trình cụ thể. Trong đó, hiện nay Trung tâm Quy hoạch khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp đang được cổ phần hóa và cuối năm 2019 phải hoàn thành. Các đơn vị sự nghiệp được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng thì có lộ trình tự chủ một phần theo từng năm. Các đơn vị giảm từ 20-30% mức chi thường xuyên hàng năm.

Hiện nay 4 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên gồm: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung và Vườn quốc gia Tà Đùng. 2 đơn vị bảo đảm 20-30% mức chi thường xuyên gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới và Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ. Các đơn vị còn lại theo lộ trình bảo đảm một phần chi thường xuyên, tiến tới bảo đảm chi thường xuyên kể từ năm 2021 theo Quyết định 2057 ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, khi kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, Sở Nông nghiệp - PTNT đã chuyển nhân sự làm nhiệm vụ hành chính, tổng hợp, lái xe, thanh tra, kế toán, tổ chức trước đây tại các chi cục về cơ quan Văn phòng Sở (trừ Chi cục Kiểm lâm). Các chi cục quản lý chuyên ngành chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và có một biên chế làm công tác tổng hợp kiêm văn thư làm “cầu nối” tiếp nhận thông tin của lãnh đạo Sở với các chi cục.

Bài, ảnh: Thanh Nga

>> Kỳ 2: Nâng cao hiệu quả quản lý

1,792
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?