Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra

Cập nhật ngày: 13/10/2021 | 13:53 GMT+7

Sáng 13/10, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Theo đánh giá, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đạt kết quả cao. Nổi bật là ngành đã tập trung tham mưu nhiều nội dung quan trọng, nhất là cụ thể hóa thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và nghị quyết đại hội các cấp đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên đề nghị cán bộ, công chức gương mẫu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Toàn ngành chủ động và phối hợp tốt, tham mưu kịp thời các nội dung liên quan đến công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc sắp xếp, bố trí, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, huyện và các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ.

Cùng với sửa đổi ban hành các quy định về công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn địa phương và quy định của Trung ương, ngành đã tham mưu ban hành Đề án tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035.

Công tác rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được hướng dẫn thực hiện theo tiêu chí, quy trình cụ thể.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Gia Nghĩa trao đổi những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên yêu cầu, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng gương mẫu, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp theo tinh thần “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”. Từng cán bộ, công chức phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống với phương châm “3 không” (không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm).

Từ nay đến cuối năm 2021, toàn ngành tiếp tục chủ động, rà soát các nhiệm vụ của cấp ủy liên quan để tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện cần nắm vững các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là quy chế, tiêu chuẩn công tác cán bộ. 

Bên cạnh đó, thời gian qua, Trung ương và Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quy định, chương trình, đề án quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nên toàn ngành cần nghiên cứu kỹ, bám sát để tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sát với thực tiễn.

Tin, ảnh: Phan Tân

959
Viết bình luận mới