HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Nhiều bài học kinh nghiệm từ đại hội điểm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cơ sở

Cập nhật ngày: 29/06/2020 | 10:36 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Toàn tỉnh hiện có 404 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 168 đảng bộ và 236 chi bộ. Để chuẩn bị cho đại hội, tỉnh đã chọn 12 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm và 10 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cơ sở.

Có nhiều điểm mới

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác tổ chức đại hội điểm và thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cơ sở được tiến hành chu đáo, khẩn trương, chất lượng, bảo đảm đúng kế hoạch và quy định của Trung ương và của tỉnh. Các đại hội đã tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, mọi vấn đề đều do đoàn chủ tịch điều hành, lấy ý kiến bằng biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín theo hướng dẫn của Trung ương.

Đảng bộ xã Nam Bình (Đắk Song) là 1 trong 12 tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội điểm

Công tác nhân sự và kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới đều đúng theo đề án nhân sự do ban chấp hành khóa cũ giới thiệu, được cấp ủy cấp trên phê duyệt. Việc lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư cấp ủy cơ sở tại đại hội trước khi trực tiếp bầu bí thư hoặc tại phiên họp lần thứ nhất được thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn. Điểm nổi bật trong công tác nhân sự đó là trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị trong cấp ủy và các chức danh cấp ủy được nâng lên so với mức bình quân chung của nhiệm kỳ trước.

Các văn kiện đại hội cơ bản xác định rõ mục tiêu phấn đấu, chỉ tiêu cần đạt được trên các lĩnh vực và nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, mang tính khả thi cao. Điểm mới của các đại hội là thảo luận chương trình hành động đồng thời với báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết. Đây là cơ sở để cấp ủy khóa mới xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện trong từng thời gian, sớm đưa nghị quyết của đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Tuy nhiên, việc tổ chức đại hội vẫn còn những hạn chế đó là một số đảng bộ xây dựng báo cáo chính trị còn dài, nội dung dàn trải, thiếu trọng tâm, các giải pháp thực hiện chưa có tính đột phá. Công tác nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên của một số đảng bộ chưa tốt. Chương trình hành động là điểm mới của đại hội lần này và cần được thảo luận song song với báo cáo chính trị, nhưng nhiều đảng bộ cơ sở thảo luận còn ít…

 

Tại 12 đại hội điểm đã bầu 144 cấp ủy viên; trong đó trình độ thạc sỹ 6 người, đại học 117 người, trung cấp 21 người, lý luận chính trị cao cấp, cử nhân hoặc tương đương 21 người, trung cấp hoặc tương đương 117 người, sơ cấp 4 người. Các đại hội thí điểm bầu 134 cấp ủy viên thì thạc sỹ 8 người, đại học 111 người và trung cấp 15 người, lý luận chính trị cao cấp, cử nhân hoặc tương đương 20 người, trung cấp hoặc tương đương 107 người và sơ cấp 7 người.

 

Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra

Cũng theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đại hội điểm và thí điểm, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra. Đó là, các đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với các đảng bộ cấp dưới trong quá trình tổ chức đại hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ chuẩn bị các nội dung liên quan đến đại hội, đặc biệt là các đảng bộ cơ sở có nhiều khó khăn.

Cấp ủy cơ sở phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động trong chuẩn bị và tiến hành đại hội; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ, cấp ủy, tổ công tác cấp trên và ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời chủ động dự kiến những tình huống và có biện pháp xử lý tương ứng.

Tổ công tác của cấp ủy cấp trên phải sâu sát cơ sở, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra từ khi chuẩn bị cho đến kết thúc đại hội, nhất là thẩm định kỹ, tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy cấp trên phê duyệt các văn kiện trình đại hội, đề án nhân sự cấp ủy khóa mới; góp ý chi tiết chương trình điều hành đại hội, hướng dẫn điều chỉnh khi có sai sót, nhất là trong công tác bầu cử.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cấp ủy cần quan tâm, chỉ đạo toàn diện các nội dung, khắc phục tình trạng quá chú trọng vào công tác nhân sự, xem nhẹ việc chuẩn bị báo cáo chính trị và thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện cấp trên.

Quá trình đại hội cần dành thời gian thỏa đáng tham luận, thảo luận dân chủ, sôi nổi để làm sâu sắc thêm các văn kiện, nhất là những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung bàn bạc các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Ngoài các bí thư, phó bí thư tham gia đoàn chủ tịch đại hội cần lựa chọn các đồng chí trong cấp ủy và những đảng viên có năng lực, kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, thủ tục quy trình và quy chế bầu cử trong Đảng để tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban kiểm phiếu đại hội.

Chương trình, nội dung và thời gian tiến hành đại hội cần xây dựng khoa học, hợp lý để thực hiện tốt tất cả các nội dung của đại hội đề ra. Những vấn đề trình bày trước đại hội phải được chuẩn bị kỹ bằng văn bản để chủ động điều hành, tránh xảy ra những nhầm lẫn, sai sót đáng tiếc.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

606
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?