HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Phát triển đảng viên quan trọng là khâu tạo nguồn

Cập nhật ngày: 17/02/2020 | 08:51 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2019, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Tính đến tháng 12/2019, toàn tỉnh chỉ kết nạp được 871/1058 đảng viên, đạt 82,33%.

Sau khi sáp nhập, thành lập Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thì Ðảng bộ tỉnh Ðắk Nông còn 12 đảng bộ trực thuộc. Theo thống kê, tính đến tháng 12/2019, toàn tỉnh chỉ có 3 đảng bộ phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra. Ðó là, Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với 166/160 đảng viên (đạt 103,75%); Ðảng bộ Quân sự tỉnh 22/20 đảng viên (đạt 110%); Ðảng bộ Biên phòng tỉnh 8/8 đảng viên (đạt 100%); các đơn vị còn lại không đạt.

Chi bộ Phóng viên, Ðảng bộ Báo Ðắk Nông luôn chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Ðược biết, nhiều năm nay, Ðảng bộ tỉnh không giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mà để các tổ chức cơ sở đảng chủ động rà soát, dựa trên tình hình thực tế nguồn để đề ra chỉ tiêu phù hợp. Thời gian đầu, việc phát triển đảng viên đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.  Bên cạnh đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng chưa được quan tâm đúng mức cũng là nguyên nhân dẫn đến phát triển đảng viên không đạt. Bởi thực tế, một số quần chúng ưu tú dù được cử đi học lớp nhận thức về Ðảng nhưng lại thiếu nhiệt huyết, thiếu phấn đấu, học xong nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp. Ngoài ra, tại một số địa phương, đơn vị, tính gương mẫu, vai trò tiền phong của một số đảng viên chưa cao, làm cho quần chúng ưu tú thiếu tinh thần, động lực để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Vai trò cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa chặt chẽ, thiếu sâu sát nên không nắm bắt được nguồn của địa phương.

Hơn nữa, hiện nay tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp đảng viên mới cao hơn nên tại nhiều địa phương khó khăn trong công tác tạo nguồn. Nhiều nơi, lực lượng chính để tạo nguồn là dân quân, giáo viên nhưng hiện nay, đội ngũ này cơ bản đều đã được kết nạp đối với những người đủ tiêu chuẩn, nên khi tiếp cận nguồn khác cần phải có thời gian. Trong khi đó, thanh niên được xem là lực lượng cơ bản để tạo nguồn, kết nạp Ðảng, song một bộ phận thanh niên kinh tế khó khăn, phải đi làm ăn xa, khó để phát triển cũng như tạo điều kiện, giúp đỡ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

 

Năm 2019 vừa qua, toàn tỉnh chỉ có 3/12 tổ chức thực hiện đạt, còn lại là không đạt, nguyên nhân một phần là do chỉ tiêu đề ra cao hơn so với thực tế nguồn hiện có. Cụ thể như TP. Gia Nghĩa chỉ kết nạp 50/75 đảng viên (đạt 66,67%); huyện Tuy Ðức 61/100 đảng viên (đạt 61%); huyện Cư Jút 84/130 đảng viên (đạt 64,62%); huyện Ðắk Mil 95/120 đảng viên (đạt 79,17%); huyện Ðắk R’lấp 67/85 đảng viên (đạt 78,82%); huyện Ðắk Song 89/100 đảng viên (đạt 89%); huyện Krông Nô 89/95 đảng viên (đạt 93,68%); Công an tỉnh 55/70 đảng viên (đạt 78,57%).

 

Cũng theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra thì trước hết, các tổ chức cơ sở đảng cần làm tốt công tác rà soát, tạo nguồn, xác định rõ nguồn nào phát triển được trong năm, nguồn nào bồi dưỡng thêm để kế cận… Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng mới đặt ra chỉ tiêu cụ thể, chỉ tiêu không quá thấp vì đảng viên là nhân tố quan trọng, tạo sức mạnh cho Ðảng; còn nếu đặt chỉ tiêu quá cao, trong khi nguồn hạn chế thì phát triển không đạt. Kết quả phát triển đảng viên năm 2019 là một minh chứng rõ nhất.

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang cần tạo điều kiện, bố trí công việc, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho những người có điều kiện, trình độ nhất định, nhất là bộ đội xuất ngũ để tránh tình trạng đi làm ăn xa, không tạo được nguồn cho Ðảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy được vai trò nêu gương của mình, phải thể hiện rõ qua công việc hàng ngày, trong lối sống, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công việc để những quần chúng soi vào đó học tập, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Việc tạo điều kiện, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp để ở lại quê hương tiếp tục cống hiến, rèn luyện cũng cần được chú trọng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng đối với đội ngũ quần chúng ưu tú để nâng cao nhận thức về vai trò của người đảng viên. Vì khi tư tưởng thông suốt, nhận thức đúng đắn về tổ chức đảng, vai trò của người đảng viên thì quần chúng ưu tú sẽ nỗ lực phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

1,456
Viết bình luận mới