Phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, tăng đồng thuận trong dân

Cập nhật ngày: 11/01/2022 | 08:41 GMT+7

Gần 1 năm qua, việc thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn TP. Gia Nghĩa bước đầu đạt kết quả thiết thực.

Nhận thức rõ hơn công tác tư tưởng

Thực hiện chương trình phối hợp theo Quy chế 238, công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu và gắn bó, bám sát với thực tiễn. Nhiều nội dung phối hợp được thực hiện tốt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Thái Minh Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Gia Nghĩa cho rằng: "Thông qua công tác phối hợp, chính quyền các cấp nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn từng bước được chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần quan trọng để tăng sự đồng thuận trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội".

Lãnh đạo Thành ủy Gia Nghĩa gặp mặt, lắng nghe ý kiến người dân. (Ảnh Facebook Gia Nghĩa - Phố thị hoa vàng)

Tăng cường đồng thuận

Nổi bật, trong năm 2021, hai bên đã phối hợp định hướng tư tưởng, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng, trong dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống. Nổi bật, với sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đoàn kết đồng lòng, vượt qua khó khăn của các tầng lớp Nhân dân, từ địa phương là tâm dịch Covid-19 của tỉnh, TP. Gia Nghĩa dần trở lại bình thường mới.

Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 TP. Gia Nghĩa có 12/16 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong giai đoạn mới được cán bộ, đảng viên, Nhân dân hưởng ứng.

Đặc biệt, công tác phối hợp đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải pháp công tác tư tưởng liên quan đến việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố như: hồ Gia Nghĩa, Quảng trường... có tác động lớn đến đời sống của người dân.

Chủ tịch UBND TP.Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương đi kiểm tra, làm rõ đơn thư khiếu nại của hộ dân ở phường Nghĩa Tân (ảnh Facebook Gia Nghĩa - Phố thị hoa vàng)

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: triển khai hệ thống văn bản đến các chi, đảng bộ; xây dựng hệ thống bài viết, thông tin, hình ảnh về tiến độ, thuận lợi khó khăn, kết quả triển khai các dự án; thông qua mạng xã hội, nhóm Facebook Gia Nghĩa - Quê Tôi, trang fanpage Gia Nghĩa 24/7; nhóm 35 cơ sở chia sẻ, lan tỏa trên các trang, nhóm của địa phương mình...

Qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng, các cấp ủy, chính quyền nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội, những khó khăn, vướng mắc của người dân để giải quyết.

Kết quả, khi chưa thực hiện Quy chế 238, có đến 400 trường hợp chưa đồng thuận, không chịu di dời, chuyển nơi ở mới để bàn giao mặt bằng. Sau khi có sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh, thành phố xuống xã, phường, hiện nay còn trên 150 trường hợp không đồng thuận. Thành phố đã tổ chức được 3 đợt bốc thăm đất tái định cư cho hơn 700 hộ dân, trong đó giao đất ngoài thực địa được trên 400 hộ.

Bám sát  thực tiễn

Theo ông Thái Minh Châu, năm 2022 công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu, gắn bó, bám sát với thực tiễn để định hướng tư tưởng, tuyên truyền. Trọng tâm, thành phố tập trung định hướng tư tưởng, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng các công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (2004-2024) như dự án Hồ Gia Nghĩa, Quảng trường để bàn giao cho nhà đầu tư dự án xây dựng, hoàn thiện đi vào hoạt động đầu năm 2024.

Công tác phối hợp phát huy hơn nữa kết quả phòng, chống Covid-19 trong điều kiện mới; tập trung cho công tác phát triển giáo dục, việc xây dựng và đi vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp..., góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Gia Nghĩa lần thứ XII đề ra. 

 Lam Giang

6,918
Viết bình luận mới