HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng phải nắm kỹ, vận dụng sáng tạo nghị quyết cấp trên, trên cơ sở khoa học, không rập khuôn máy móc, xa rời thực tế

Cập nhật ngày: 16/08/2019 | 11:25 GMT+7

Sáng 16/8, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng; thư ký của các Tiểu ban giúp việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; đại diện thường trực, chánh văn phòng các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện thường trực đảng ủy 71 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, việc xây dựng các văn kiện đại hội càng cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, đến thời điểm này, qua thống kê, tổng hợp, việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của các cấp ủy sẽ đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra. Những kết quả đó có nguyên nhân từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp trong việc chủ động xây dựng hệ thống văn kiện đại hội và việc tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt. Điều này cho thấy, việc xây dựng các văn kiện đại hội càng cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị bao nhiêu thì hiệu quả mang lại tốt bấy nhiêu. Do đó, các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ để tiếp thu các nội dung, trao đổi làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ. Trên cơ sở nội dung lớp tập huấn, các đại biểu tiếp tục, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong công tác tham mưu cấp ủy xây dựng hệ thống văn kiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình. Quá trình xây dựng văn kiện phải nắm kỹ và vận dụng sáng tạo nghị quyết của cấp trên cũng như nắm chắc tình hình, lợi thế của địa phương, ngành trên cơ sở khoa học, không rập khuôn máy móc, xa rời thực tế.

Đội ngũ cấp ủy các cấp được giới thiệu các nội dung liên quan đến việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy giới thiệu một số nội dung liên quan đến việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, căn cứ Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, việc xây dựng các văn kiện phải bảo đảm chính xác về nội dung chính trị, về nhận thức, về đánh giá, về các khái niệm, từ ngữ, số liệu, sự trong sáng của tiếng Việt. Văn kiện phải được soạn thảo, biên tập theo quy trình khoa học, bảo đảm truyền tải chính xác tư tưởng và nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đồng thời, tập hợp được trí tuệ của toàn đảng bộ, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Văn phong chính luận, bảo đảm tính lôgíc trong trình bày, thuyết minh, biện luận để thể hiện quan điểm, lập trường, thái độ và chính kiến công khai trước từng vấn đề đặt ra, không phân tích, lập luận dài dòng.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy giới thiệu các nội dung liên quan đến việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Văn kiện phải có cấu trúc hợp lý, ngoài việc đánh giá thực trạng, cần đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Nguồn thông tin, số liệu để biên tập báo cáo chính trị thuộc tất cả các lĩnh vực phải được các cơ quan chức năng cung cấp một cách chuẩn xác, chính thống. Người biên tập phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, am hiểu thực tiễn, nhất là thực tiễn các lĩnh vực mà báo cáo chính trị đề cập…

Tin, ảnh: Phan Tân

1,982
Viết bình luận mới