Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Cập nhật ngày: 14/10/2021 | 17:26 GMT+7

Chiều 14/10, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông chủ trì Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV, năm 2021.

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu toàn tỉnh đẩy mạnh quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả  các kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Trong quý III, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và nghị quyết đại hội các cấp đề ra đã được tỉnh cụ thể hóa để triển khai thực hiện.

Công tác tuyên giáo tập trung chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục kiện toàn một số chức danh lãnh đạo của các địa phương, đơn vị.

Tỉnh đã sửa đổi ban hành các quy định về công tác cán bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương và quy định của Trung ương. Tính đến 30/9/2021, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 437/705 đảng viên so với chỉ tiêu đăng ký, đạt 61,42%.

Các bước theo quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên... được thực hiện đúng quy định. 9 tháng đầu năm 2021, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 92 đảng viên, 5 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 70 đảng viên, 3 tổ chức đảng.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đạt được nhiều kết quả thiết thực. Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ban, ngành thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cơ quan thông tin bám sát định hướng, chú trọng nâng cao chất lượng, thời lượng phát sóng các chương trình, phục vụ nhu cầu thông tin của người dân.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Điểu K’Ré yêu cầu các ban xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021 và xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2022 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII sát thực, bảo đảm tính khả thi cao.

Các đơn vị tham mưu cho tỉnh, địa phương thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Trong quá trình thực hiện cần có quyết tâm chính trị cao, tập trung các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, tránh tư tưởng lấy lý do ảnh hưởng của dịch bệnh để không hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, toàn tỉnh đẩy mạnh quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả  các kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), trọng tâm là kết luận về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các ban xây dựng Đảng theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế.

Công tác dân vận cần chủ động nắm bắt tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng về cơ sở, đến tận người dân, tạo sự đồng thuận với các chủ trương về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Tin, ảnh: Phan Tân

963
Viết bình luận mới