Quán triệt và triển khai luật Quốc phòng, luật Cảnh sát biển Việt Nam

Cập nhật ngày: 17/09/2020 | 16:10 GMT+7

Ngày 17/9, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt và triển khai luật Quốc phòng, luật Cảnh sát biển Việt Nam, bằng hình thức trực truyến với các sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố. Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phổ biến luật Quốc Phòng năm 2018

Luật Quốc Phòng gồm 7 chương, 40 điều được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, ngày 8/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 (thay thế luật Quốc phòng số 39/2005/QH11). Luật Quốc phòng quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng... Luật này quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Luật Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2018 gồm 8 chương, 41 điều được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp lần thứ 6, ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 (thay thế Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam số 03/2008/PL-UBTVQH12). Luật Cảnh sát biển quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trương Xuân Lai đề nghị, sau hội nghị này, các sở, ngành, địa phương kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung luật cho cán bộ, đảng viên, công chức và toàn dân; trên cơ sở tiếp thu nội dung tại hội nghị tập huấn của tỉnh, chỉ đạo tổ chức tập huấn triển khai thực hiện 2 đạo luật trên theo phân cấp, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ.

Tin, ảnh: Cao Biên

1,003
Viết bình luận mới