Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Cập nhật ngày: 03/08/2022 | 10:56 GMT+7

So với quy định 102-QĐ/TW ngày 28/8/2018, Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đã bổ sung và nêu cụ thể các trường hợp chưa kỷ luật, không hoặc miễn kỷ luật...

 

Theo TTXVN

3,945
Viết bình luận mới