HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Cập nhật ngày: 13/07/2020 | 13:41 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Sáng 13/7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020.

Video clip:

 

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh đề nghị tập trung tổ chức thành công đại hội đảng cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Trong quý II, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên giáo bám sát định hướng thực hiện có hiệu quả công tác trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; trọng tâm là định hướng, tuyên tuyền đại hội đảng các cấp, các ngày lễ lớn, tình hình dịch bệnh Covid-19, bạch hầu...

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được quan tâm, nhất là trên không gian mạng. Thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được tỉnh tập trung thực hiện tốt. Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với việc xây dựng vị trí việc làm; tăng cường xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên, nhất là những trường hợp liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới. Trong 6 tháng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 91 đảng viên; trong đó, khiển trách 64 người, cảnh cáo 17 người, cách chức 5 người; khai trừ ra khỏi Đảng 5 người.

Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Nông Vũ Ngọc Tú báo cáo một số vấn đề về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp trên Báo Đắk Nông

Các cơ quan thông tin có những tin, bài, phóng sự hay, hấp dẫn, chuyên sâu, thu hút sự quan tâm theo dõi, phục vụ nhu cầu giải trí, thông tin của người dân. Nội dung tuyên truyền, ngoài tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã tập trung vào công tác chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tinh lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Một số khâu trong công tác chuẩn bị về nội dung, chương trình, nhân sự đại hội ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa sát với các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Trong quý III, cùng với tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả, Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc hoàn thành đại hội đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII.

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Hồ Văn Miền đề xuất Tỉnh ủy quan tâm giải quyết một số khó khăn của đơn vị

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu, thời gian tới, các ban Đảng, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm. Các cơ quan, đơn vị tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, chất lượng công tác nhân sự phải chú trọng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đúng người, đúng việc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân.

Việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của Nhân dân góp ý dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII cần được chú trọng. Cơ quan báo chí tăng thời lượng, bảo đảm chất lượng, hình thức, nội dung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp.

Công tác tuyên truyền cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, lôi kéo, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Các ban xây dựng Đảng, phát huy vai trò tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương giải quyết các vấn đề tồn tại, kéo dài…

Tin, ảnh: Phan Tân

1,078
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?