Thảo luận một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế

Cập nhật ngày: 22/10/2021 | 16:08 GMT+7

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 22/10, sau khi nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên-Huế. Đồng chí Dương Khắc Mai, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các ĐBQH tỉnh thảo luận tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông cơ bản thống nhất về việc ban hành chính sách đặc thù đối với các địa phương, nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong việc thể chế hóa các chủ trương của Bộ Chính trị đối với các tỉnh, thành phố nói trên. Xét về ý nghĩa lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, các địa phương này có vị trí đặc biệt của nước ta nói riêng và có mối quan hệ khu vực, quốc tế nói chung.

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại tổ về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh, thành phố

Tuy nhiên, hiện nay trong 4 địa phương, chỉ có Hải Phòng là tự cân đối được thu chi ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần có chính sách hỗ trợ cao hơn cho 3 địa phương còn lại thì mới đáp ứng được yêu cầu mục tiêu phát triển đặt ra đối với các địa phương.

Theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017, HĐND cấp tỉnh không có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng và việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cân nhắc, thận trọng việc phân quyền toàn bộ thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cho HĐND các tỉnh, thành phố nói trên.

Đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển cần có cơ chế đặc thù, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng. Về việc chuyển mục đích sử dụng, đề nghị Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng cho rằng, dự thảo nghị quyết về xây dựng khu thương mại tự do tại TP. Hải Phòng là phù hợp với thực tế phát triển

Đại biểu đề nghị làm rõ tỉ lệ nợ vay và trả nợ; việc vay phải phát huy hiệu quả nguồn nợ vay để không ảnh hưởng đến tổng nợ vay của quốc gia. Về khu thương mại tự do đối với TP. Hải Phòng là vấn đề mới, chưa có văn bản hiện hành, cần cân nhắc kỹ.

Ngoài ra, Trung ương nên cân nhắc nghiên cứu có chính sách đặc thù theo vùng. Đối với Tây Nguyên, đây là địa bàn trọng yếu, để có thể đuổi kịp các tỉnh, thành phố khác trong cả nước thì cần có cơ chế đặc thù, nhất là hạ tầng giao thông để kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm.

Tin, ảnh: Phan Tân

1,022
Viết bình luận mới