VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thiết kế một chính sách sâu hơn, hoàn thiện hơn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Cập nhật ngày: 16/05/2018 | 09:21 GMT+7

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã chủ động ban hành nhiều chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, hiệu quả hoạt động. Tính đến nay đã có hàng loạt các chính sách do tỉnh ban hành về hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư hiện vẫn còn hiệu lực.

Đáng chú ý là Nghị quyết số 55/2016 của HĐND tỉnh Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; Quyết định số 754 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển công nghiệp bô xít tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, có định hướng đến năm 2035; Quyết định số 1878 của UBND tỉnh ban hành Đề án xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1651 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 06 của UBND tỉnh ban hành Quy định áp dụng một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 03 của UBND tỉnh về Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 08 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 492 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2020"...

Theo đánh giá chung, việc ban hành các chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian qua đạt được một số kết quả tích cực. Điển hình, Nghị quyết 55 quy định một nguyên tắc quan trọng là bảo đảm doanh nghiệp nhận được các hỗ trợ ở mức cao nhất và thực hiện chi phí tài chính với Nhà nước ở mức thấp nhất. Các chính sách hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 55 bao gồm: hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tín dụng, công nghệ và thiết bị, thủ tục hành chính và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các đơn vị trong tỉnh cũng có các cam kết tạo thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: Chế biến đá xuất khẩu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Phú Tài (Đắk R'lấp). Ảnh: Lê Dung

Các chính sách được ban hành đã có sự tập trung nhất định vào hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Nghị quyết 55 quy định cụ thể các dự án khuyến khích, ưu đãi đầu tư phân theo lĩnh vực đầu tư, quy mô vốn của dự án và chất lượng dự án. Các ngành, lĩnh vực doanh nghiệp được ưu tiên hỗ trợ phát triển cơ bản đã phù hợp với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực tại Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm: Chế biến sâu, tạo chuỗi giá trị của tổ hợp alumin - nhôm - sắt xốp và các sản phẩm sau nhôm; du lịch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các chính sách hỗ trợ đã góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, qua đó giảm giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa trên thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống của tỉnh như cà phê, tiêu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã có sự tác động tích cực về nhiều mặt, thể hiện qua các chỉ số về thuế, nộp thuế, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Một số doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo lan tỏa tới các doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc ban hành các chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể, khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đối với các nguồn lực sản xuất trên địa bàn chưa được cải thiện. Các hỗ trợ đôi khi chưa đi kèm với điều kiện kết quả đầu ra trong hoạt động để buộc doanh nghiệp phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ. Ưu đãi đầu tư còn dàn trải, trong khi nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế, chưa tạo ra sức lan tỏa đủ lớn của các chính sách trong khu vực doanh nghiệp. Các chính sách hiện hành nhìn chung chưa hỗ trợ đáng kể trong việc hình thành và phát triển các nền tảng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển kinh tế tri thức. Chính sách hỗ trợ trong một số trường hợp chưa thực sự gắn kết và khuyến khích phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Qua rà soát, đánh giá hiện trạng của các chính sách đã có, mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”, với việc thiết kế một chính sách sâu hơn, hoàn thiện hơn, bao quát mọi lĩnh vực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đề án đề xuất các định hướng, nhóm giải pháp cần thiết nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong thời gian tới, nhất là trong vấn đề tiếp cận các nguồn lực sản xuất và tiếp cận thị trường. Đề án cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương cũng như kiến nghị với Trung ương một số vấn đề liên quan nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi thực hiện các chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của Đắk Nông.

Tường Mạnh

599
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?